Οι εκδόσεις Ποιότητα εστιάζουν τη δραστηριότητά τους επί το πλείστον στο χώρο των πολιτικών και των κοινωνικών επιστημών. Οι επιστημονικοί μας τίτλοι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με διακεκριμένους έλληνες πανεπιστημιακούς και με εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, όπως Harvard University Press, Princeton University Press, Cornell University Press, MacMillan University Press, Oxford University Press και Hachette. Τα βιβλία που έχουμε εκδώσει, εκτός της επιτυχίας στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, αποτελούν επίσης βασικά εγχειρίδια σε πολλά ελληνικά πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα με τον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας στον χώρο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, οι εκδόσεις Ποιότητα διευρύνουν τις εκδοτικές τους δραστηριότητες και σε άλλους τομείς.