Για αγορές αξίας έως και 40 ευρώ το κόστος είναι 3,5 ευρώ.

Για αγορές συνολικής αξίας αγοράς 40 ευρώ και άνω, εντός Ελλάδας, δεν γίνεται καμία χρέωση εξόδων αποστολής. Χρεώνεστε μόνο την αξία των βιβλίων που επιλέξατε σε τιμές   e-shop των εκδόσεων Ποιότητα.

Για αποστολές προς το εξωτερικό ισχύουν οι ίδιες τιμές των βιβλίων που αναγράφονται στο e-shop των εκδόσεων ΠΟΙΟΤΗΤΑ, δεν ισχύει όμως η δωρεάν αποστολή.

Πίνακας εξόδων αποστολής και συσκευασίας για προορισμούς εκτός Ελλάδας

 Αξία αγοράς 1 2 3
 Εξοδα
αποστολής
Κύπρος Ευρώπη Υπόλοιπος κόσμος
έως €50,00 15 ευρώ 25 ευρώ 20 ευρώ
€50,01 έως €100,00 20 ευρώ 35 ευρώ 40 ευρώ
€100,01 έως €200,00 25% της αξίας αγοράς 35% της αξίας αγοράς 45% της αξίας αγοράς
€200,01 και πάνω 20% της αξίας αγοράς 25% της αξίας αγοράς 40% της αξίας αγοράς