Κάντε κλικ επάνω στην εικόνα και μεταβείτε στον σύνδεσμο της σελίδας του βιβλίου στο facebook.

lmia
Χρήστος Λυμπέρης, Οψόμεθα την αλήθεια καθώς εστί, 1994-1996

Bossi_syria
Μαίρη Μπόση, Η διεθνής ασφάλεια στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο. Οι αραβικές εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας

ιλιαδα
Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Ιλιάδα και θεωρία διεθνών σχέσεων: Μία θεωρητική προσέγγιση

Bruce Bueno de Mesquita, Το παιχνίδι της πρόβλεψης
Bruce Bueno de Mesquita, Το παιχνίδι της πρόβλεψης
Παναγιώτης Ήφαιστος, Κοσμοθεωρία των Εθνών
Παναγιώτης Ήφαιστος, Κοσμοθεωρία των Εθνών
Julian Assange, Cypherpunks. Η ελευθερία και το μέλλον του διδικτύου
Julian Assange, Cypherpunks. Η ελευθερία και το μέλλον του διδικτύου
Αχμέτ Νταβούτογλου, Εναλλακτικές κοσμοθεωρίες
Αχμέτ Νταβούτογλου, Εναλλακτικές κοσμοθεωρίες
Αχμέτ Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας
Αχμέτ Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας
Συλλογικό έργο, Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία
Συλλογικό έργο, Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία
Τουρκική εθνική στρατηγική και Ελλάδα-Κύπρος (τα τρία βιβλία μας για την Τουρκία)
Τουρκική εθνική στρατηγική και Ελλάδα-Κύπρος (τα τρία βιβλία μας για την Τουρκία)
Κουράκης Νέστωρ, Διαχρονικές αρχές βυζαντινής στρατηγικής και τακτικής. Με έμφαση στο έργο Τακτικά του Λέοντος Στ΄ του Σοφού
Κουράκης Νέστωρ, Διαχρονικές αρχές βυζαντινής στρατηγικής και τακτικής. Με έμφαση στο έργο Τακτικά του Λέοντος Στ΄ του Σοφού
Διονύσιος Τσιριγώτης, Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Διεθνείς σχέσεις και διπλωματία
Διονύσιος Τσιριγώτης, Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Διεθνείς σχέσεις και διπλωματία
μικρά_Ασία_φβ
Διονύσιος Τσιριγώτης, Η ελληνική στρατηγική στη Μικρά Ασία, 1919-1922. Σύγχρονη ελληνική ιστορία και εξωτερική πολιτική
Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Πόλεμος και ορθολογισμός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές εφαρμογές
Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Πόλεμος και ορθολογισμός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές εφαρμογές
Χειλά Ειρήνη, Οι διεθνείς συγκρούσεις στον 21ο αιώνα. Ζητήματα θεωρίας και διαχείρισης
Χειλά Ειρήνη, Οι διεθνείς συγκρούσεις στον 21ο αιώνα. Ζητήματα θεωρίας και διαχείρισης
Κορδώσης Στέφανος, Οι Τούρκοι ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο (552-659 μ.Χ.). Ο ρόλος τους στην ευρασιατική πολιτική, διπλωματία και στρατηγική
Κορδώσης Στέφανος, Οι Τούρκοι ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο (552-659 μ.Χ.). Ο ρόλος τους στην ευρασιατική πολιτική, διπλωματία και στρατηγική

Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα

Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα

Μπόση Μάιρη, Θαλάσσια πειρατεία-τρομοκρατία
Μπόση Μάιρη, Θαλάσσια πειρατεία-τρομοκρατία
Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας
Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας
Γεώργιος Βοσκόπουλος, Η οικοδόμηση της Ευρώπης
Γεώργιος Βοσκόπουλος, Η οικοδόμηση της Ευρώπης
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Αμερικανικό πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Αμερικανικό πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα
Συλλογικό έργο, επιμ. Κ. Χαζάκης, Π. Σιούσιουρας, Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα
Συλλογικό έργο, επιμ. Κ. Χαζάκης, Π. Σιούσιουρας, Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Οικονομία και κατασκοπεία. Θεωρία και πράξη
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Οικονομία και κατασκοπεία. Θεωρία και πράξη
Γεώργιος Σπυρόπουλος, Διεθνείς σχέσεις. ρεαλιστική προσέγγιση. Θεωρία και πράξη
Γεώργιος Σπυρόπουλος, Διεθνείς σχέσεις. ρεαλιστική προσέγγιση. Θεωρία και πράξη
Ευαγόρου Ευαγόρας, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1923 έως σήμερα. Θεωρία διεθνών σχέσεων και στρατηγική
Ευαγόρου Ευαγόρας, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1923 έως σήμερα. Θεωρία διεθνών σχέσεων και στρατηγική
Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (750-192 π.Χ.)
Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (750-192 π.Χ.)
Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα
Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα
Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις
Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις
Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική. Θεωρία διεθνών σχέσεων στον Ψυχρό πόλεμο
Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική. Θεωρία διεθνών σχέσεων στον Ψυχρό πόλεμο
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Ήφαιστος, Ευρωατλαντικές σχέσεις
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Ήφαιστος, Ευρωατλαντικές σχέσεις
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Κοινωνικός Φιλελευθερισμός. Για την Ελλάδα της ελευθερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Κοινωνικός Φιλελευθερισμός. Για την Ελλάδα της ελευθερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης
Σιούσιουρας Πέτρος, Το Μακεδονικό ζήτημα και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Γεωπολιτικές επιδιώξεις, διεθνές δίκαιο και το ζήτημα της εξόδου στη θάλασσα
Σιούσιουρας Πέτρος, Το Μακεδονικό ζήτημα και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Γεωπολιτικές επιδιώξεις, διεθνές δίκαιο και το ζήτημα της εξόδου στη θάλασσα
Κολοβός Αλέξανδρος, Διάστημα και εθνική ασφάλεια. Πολιτικές και στρατηγικές διαστάσεις
Κολοβός Αλέξανδρος, Διάστημα και εθνική ασφάλεια. Πολιτικές και στρατηγικές διαστάσεις
Λαζαρίδης Χρύσανθος, Αναζητώντας στρατηγική στην εξωτερική μας πολιτική
Λαζαρίδης Χρύσανθος, Αναζητώντας στρατηγική στην εξωτερική μας πολιτική
Καργάκος-Π. Ήφαιστος-Χ. Λαζαρίδης, Ο βασιλιάς είναι γυμνός…
Καργάκος-Π. Ήφαιστος-Χ. Λαζαρίδης, Ο βασιλιάς είναι γυμνός…Κριτική στη συμβατική σοφία της εξωτερικής μας πολιτικής
Βαρβούνης Μ. Γ., Όψεις και μορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού
Βαρβούνης Μ. Γ., Όψεις και μορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού
Λυμπέρης Χρήστος, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες
Λυμπέρης Χρήστος, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες
Λυμπέρης Χρήστος, Εθνική στρατηγική και χειρισμός κρίσεων
Λυμπέρης Χρήστος, Εθνική στρατηγική και χειρισμός κρίσεων
Χαραλαμπίδης Γιάννος, Κυπριακό: Διπλωματικές ίντριγκες. Απόρρητα έγγραφα και μαρτυρίες των πρωταγωνιστών από το 1950 ως το 2010. Στρατηγικά ελλείμματα και εφαρμογές
Χαραλαμπίδης Γιάννος, Κυπριακό: Διπλωματικές ίντριγκες. Απόρρητα έγγραφα και μαρτυρίες των πρωταγωνιστών από το 1950 ως το 2010. Στρατηγικά ελλείμματα και εφαρμογές
Ήφαιστος Παναγιώτης, Η εξωελληνική νοοτροπία και τα αίτιά της
Ήφαιστος Παναγιώτης, Η εξωελληνική νοοτροπία και τα αίτιά της
Ήφαιστος Παναγιώτης, Διπλωματία και στρατηγική των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων Γαλλίας, Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας
Ήφαιστος Παναγιώτης, Διπλωματία και στρατηγική των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων Γαλλίας, Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας
Ήφαιστος Παναγιώτης, Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Ήφαιστος Παναγιώτης, Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Ήφαιστος Παναγιώτης, Ιστορία, θεωρία και πολιτική φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων
Ήφαιστος Παναγιώτης, Ιστορία, θεωρία και πολιτική φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων
Ήφαιστος Παναγιώτης, Κοσμοθεωρητική ετερότητα και αξιώσεις πολιτικής κυριαρχίας
Ήφαιστος Παναγιώτης, Κοσμοθεωρητική ετερότητα και αξιώσεις πολιτικής κυριαρχίας
Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτιά του. Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της τρομοκρατίας
Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτιά του. Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της τρομοκρατίας
Ως_αντικείμενο
Ήφαιστος Παναγιώτης, Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Waltz N. Kenneth, Θεωρία διεθνούς πολιτικής
Waltz N. Kenneth, Θεωρία διεθνούς πολιτικής
Waltz N. Kenneth, Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος. Μία θεωρητική ανάλυση
Waltz N. Kenneth, Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος. Μία θεωρητική ανάλυση
Mearsheimer John J., Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων
Mearsheimer John J., Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων
Perez Zagorin, Θουκυδίδης. Μία εισαγωγή για όλους τους αναγνώστες
Perez Zagorin, Θουκυδίδης. Μία εισαγωγή για όλους τους αναγνώστες
Robert Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική
Robert Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική
Robert Gilpin, Η πρόκληση του παγκόσμιου καπιταλισμού
Robert Gilpin, Η πρόκληση του παγκόσμιου καπιταλισμού
Robert Gilpin, Παγκόσμια πολιτική οικονομία
Robert Gilpin, Παγκόσμια πολιτική οικονομία
J. F. C. Fuller, Η ιδιοφυής στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου
J. F. C. Fuller, Η ιδιοφυής στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Adam Watson, Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας
Adam Watson, Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας
Rose Jacqueline, Το ζήτημα του σιωνισμού
Rose Jacqueline, Το ζήτημα του σιωνισμού
Fuller J. F. C., Οι αποφασιστικές μάχες που διαμόρφωσαν τον κόσμο, 480 π.Χ.-1757 (Α΄ τόμος) και 1792-1944 (Β΄ τόμος)
Fuller J. F. C., Οι αποφασιστικές μάχες που διαμόρφωσαν τον κόσμο, 480 π.Χ.-1757 (Α΄ τόμος) και 1792-1944 (Β΄ τόμος)
Edward H. Carr, Η εικοσαετής κρίση 1919-1939. Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις
Edward H. Carr, Η εικοσαετής κρίση 1919-1939. Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις
Barker Ernest, Ο πολιτικός στοχασμός στην αρχαία Ελλάδα. Ο Πλάτων και οι καταβολές του
Barker Ernest, Ο πολιτικός στοχασμός στην αρχαία Ελλάδα. Ο Πλάτων και οι καταβολές του
Bull Hedley, Η άναρχη κοινωνία. Μελέτη της τάξης στην παγκόσμια πολιτική
Bull Hedley, Η άναρχη κοινωνία. Μελέτη της τάξης στην παγκόσμια πολιτική
Wight Martin, Διεθνής θεωρία. Τα τρία ρεύματα σκέψης
Wight Martin, Διεθνής θεωρία. Τα τρία ρεύματα σκέψης
Berstein Serge, Δημοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ό αιώνα
Berstein Serge, Δημοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ό αιώνα
Howard Michael, Ο ρόλος του πολέμου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία
Howard Michael, Ο ρόλος του πολέμου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία
Frankfurt Harry G., Η ηθική της αγάπης
Frankfurt Harry G., Η ηθική της αγάπης
Rawls John, Το δίκαιο των λαών
Rawls John, Το δίκαιο των λαών
Frankfurt Harry G., Η ηθική της αγάπης
Van Evera Stephen, Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης