Ο Ευαγόρας Λουκά Ευαγόρου είναι Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Κατάγεται από την Αμμόχωστο της Κύπρου. Μεγάλωσε στην Λάρνακα όπου και ολοκλήρωσε την σχολική του εκπαίδευση. Ακολούθως υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός. Τις πτυχιακές του σπουδές τις ξεκίνησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, του οποίου είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών (2000). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία όπου απέκτησε Master of Arts in Finance and Investment από το Business School του Πανεπιστημίου Nottingham (2002). Ακολούθως απόκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία και από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2005). Από τον Σεπτέμβριο του 2009 είναι μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου, με γνωστικό αντικείμενο θεωρία και μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς. Επίσης, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα γνωστικά αντικείμενα της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, της στρατηγικής ανάλυσης, της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, των οικονομικών της άμυνας, των θεωριών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι συγγραφέας άρθρων με δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και άρθρων σε συλλογικούς τόμους. Επιπρόσθετα, έχει σειρά ακαδημαϊκών παρουσιάσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Πραγματοποίησε ομιλίες και παρουσιάσεις θεματικών του επιστημονικού του πεδίου όπως επίσης και αρθρογραφικές παρεμβάσεις στον τύπο.