Ο Στέφανος Κορδώσης σπούδασε στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στο ίδιο Τμήμα. Το διδακτορικό του το εκπόνησε στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διδάξει τα αντικείμενα: Ιστορία Μέσων Χρόνων και Πολιτισμική Γεωγραφία, ως συμβασιούχος εκπαιδευτικός στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.