Ο Πέτρος Σιούσιουρας υπηρετεί ως καθηγητής στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ασχολείται με θέματα γεωπολιτικής, δικαίου της θάλασσας, ναυτιλίας και θαλασσίων μεταφορών. Παράλληλα διδάσκει στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει συγγράψει πολύ μεγάλο αριθμό επιστημονικών συγγραμμάτων τα οποία έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάμεσα στα οποία επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ελλάδα – Γιουγκοσλαβία – ΠΓΔΜ. Στρατηγικές Επιδιώξεις στο Λιμένα της Θεσσαλονίκης και Διεθνές Δίκαιο (Ηρόδοτος, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2003), Πτυχές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής στον Μεσοπόλεμο (Σιδέρης, Αθήνα, 2003), Ευρωμεσογειακές Σχέσεις (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ι. Σεϊμένη, Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2003), Τα Νέα Βαλκάνια. Από τη Γεωπολιτική της Μετάβασης στην Προοπτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (επιμ.), (Ηρόδοτος, Αθήνα, 2007), Το Μακεδονικό Ζήτημα και η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Γεωπολιτικές Επιδιώξεις, Διεθνές Δίκαιο και το Ζήτημα της Εξόδου στη Θάλασσα, (Ποιότητα, Αθήνα, 2010), «The Recognition of FYROM by Greece through the Interim Accord in 1995», Revue Hellénique de Droit International, 2004, 54 (2), «Τhe Εuro – Mediterranean Free Trade Zone: Prospects and Possibilities», Mediterranean Quarterly, 2003, Vol. 14 (3), Duke University Press, Washington DC, «The Contiguous Zone as a Mechanism for Protection the Underwater Cultural Heritage», in Unresolved Issues and New Challenges of the Law the Sea, 2006, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, The Netherlands, «Geopolitical Designs and Realities in Yugosalavia’ s Foreign Policy: The Issue of Access to the Sea», Journal of Political and Military Sociology, Vol. 33 (2), Northern Illinois University, 2005, USA (DeKalb) (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κ. Αρβανιτόπουλο).