Ο Νέστωρ Ε. Κουράκης είναι ομότιμος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με πάνω από 180 ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε αυτοτελή βιβλία, μεταξύ των οποίων προέχουσα θέση έχουν τα έργα του Ποινική καταστολή, 2009, Εγκληματολογικοί ορίζοντες, 2005, Οικονομικά εγκλήματα 20073 και Δίκαιο παραβατικών ανηλίκων, 2004, διεξοδικότερα: www.courakis.gr. Πραγματοποίησε, ως υπότροφος, μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία (διδακτορικό δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο με βαθμό άριστα «μετά πλείστου επαίνου») και στη Γαλλία (δίπλωμα του Ινστιτούτου Εγκληματολογίας Παρισίων και Δίπλωμα Ανωτέρων Σπουδών DEA Πανεπιστημίου Παρισίων ΙΙ στην Εγκληματολογία). Έχει τιμηθεί με βραβεία από την Ακαδημία Αθηνών και από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων. Το 1996 εξελέγη Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Fellow) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Επίσης, έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια της Ιταλίας και της Κύπρου. Από το 2001 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει διοργανώσει με αυτή την ιδιότητα σειρά εκδηλώσεων, συνεδρίων και επιστημονικών ερευνών, που παρουσιάζονται στους 25 τόμους δημοσιεύσεων του εν λόγω Εργαστηρίου, www.law.uoa.gr/crime-research. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε συνδιασκέψεις εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Στρασβούργο, Γενεύη, Νέα Υόρκη, κ.ά.) Επίσης, έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ πολλών επιστημονικών οργανώσεων (π.χ. είναι Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας), καθώς και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ενώ υπήρξε ακόμη –άνευ αμοιβής- ιδρυτικός Πρόεδρος του Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακιζομένων Επάνοδος. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και είναι συνδιευθυντής της δίγλωσσης επιστημονικής σειράς Μελέτες Ευρωπαϊκής Νομικής Επιστήμης/European Studies in Law (εκδ. Α. Ν. Σάκκουλας, από το 1999).