Ο  Sir Michael Howard  κατείχε την  έδρα των Πολεμικών Σπουδών στο  King’s College  του Λονδίνου, την έδρα Chichele  στην  Ιστορία του Πολέμου και την έδρα Regious στην Σύγχρονη Ιστορία στην Οξφόρδη και την έδρα Robert A.  Lovett  στη Στρατιωτική και Ναυτική Ιστορία στο Yale. Έργα του:  The Franco-Pryssial War, The Causes of Wars, War and the Liberal Conscience, The Lessons of History. Μαζί με τον καθηγητή  Peter Paret  μετέφρασε και επιμελήθηκε το βιβλίο του  Clausewitz, On War.

Προσωπική ιστοσελίδα

Wikipedia