Ο  Martin Wight, για πολλούς, «δάσκαλος των δασκάλων» διακρινόταν για την βαθύτατη πίστη στις πνευματικές αξίες και τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια. Τα κείμενά του, κλασικών προδιαγραφών, υιοθετούν μια πρωτοποριακή προσέγγιση που εντάσσεται στον χώρο της «πολιτική φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων». Η διερεύνηση των κυριοτέρων ρευμάτων σκέψης από τον Martin Wight εκτυλίσσεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεματικών:

  1. ανθρώπινη φύση,
  2. διεθνής κοινωνία,
  3. «βάρβαροι» (απόψεις, θέσεις, και στάσεις για τους «άλλους»),
  4. εθνική ισχύς,
  5. εθνικό συμφέρον,
  6. διπλωματία, κλασική και σύγχρονη εκδοχή,
  7. διπλωματία και εξωτερική πολιτική,
  8. διπλωματία και ισορροπία ισχύος,
  9. πόλεμος,
  10. διεθνές δίκαιο, διεθνείς υποχρεώσεις και διεθνής ηθική.

 
The Martin Wight Memorial Trust: http://www.mwmt.co.uk/