Ομιλητές:
•Κωνσταντίνος Λάβδας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
•Δημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
•Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης επί τιμή
Στοά Του Βιβλίου, Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019 στις 6 μ.μ. – 8 μ.μ.
.)

Σελίδα βιβλίου:

Απόσπασμα από το βιβλίο:
«Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, η ικανότητα ενός Προέδρου να την αλλάξει στα κεντρικά στοιχεία
της είναι περιορισμένη. Είναι σαν να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει την πορεία ενός μεγάλου
υπερωκεανίου ‒πολύ πιο αργή και σταδιακή διαδικασία απʼ ό,τι σε ένα μικρό ταχύπλοο. Ενδεικτικά, οι
διορισμοί του Τραμπ έδειχναν περισσότερο συνέχεια παρά ρήξη με πάγιες μακροπρόθεσμες
αμερικανικές πολιτικές, όπως το ανοικτό διεθνές οικονομικό σύστημα και η Ατλαντική Συμμαχία. […] Ο
λόγος για τον οποίο ο Τραμπ υπήρξε περισσότερο συνεχιστής παρά ανατροπέας των πάγιων κεντρικών
πυλώνων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι εξυπηρετούν τα μακροπρόθεσμα εθνικά
συμφέροντα των ΗΠΑ. Έχει ήδη γίνει αναφορά στο προηγούμενο κεφάλαιο στην έννοια της «παγίδας
του Θουκυδίδη» (Graham Allison), στον κίνδυνο δηλαδή η άνοδος της ισχύος της Κίνας να προκαλέσει
μεγάλη αναμέτρηση με τις ΗΠΑ (όπως η άνοδος της ισχύος της Αθήνας επί Περικλή προκάλεσε την
αναμέτρηση με τη Σπάρτη). Ωστόσο, υπάρχει μια βαρυσήμαντη ασυμμετρία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ: η
Κίνα δεν έχει αμυντικές συμμαχίες». (Απόσπασμα από το Μέρος ΙV: Οι ΗΠΑ τον 21ο αιώνα