Η ΕΕ και το ΔΝΤ θυσίασαν την Ελλάδα (βίντεο)

Η ΕΕ και το ΔΝΤ θυσίασαν την Ελλάδα (βίντεο)

Οι γερμανικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες με 110 δις €, ενώ το «σύστημα» της Ευρωζώνης με 808 δις € στην Α. Ευρώπη – η Ελλάδα με 70 δις, ιδίως στην Τουρκία, οπότε τυχόν χρεοκοπία των τραπεζών της θα άνοιγε τους ασκούς του Αιόλου
Οι γερμανικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες με 110 δις €, ενώ το «σύστημα» της Ευρωζώνης με 808 δις € στην Α. Ευρώπη – η Ελλάδα με 70 δις, ιδίως στην Τουρκία, οπότε τυχόν χρεοκοπία των τραπεζών της θα άνοιγε τους ασκούς του Αιόλου

Τα αίτια της χρηματοοικονομικής καταβύθισης της Ελλάδας (βίντεο)

27 Μαρτίου, 2015

Η Εξήγηση του Δημοσίου Χρέους (βίντεο)

27 Μαρτίου, 2015