Ομιλία Παναγιώτη Ήφαιστου στο Συνέδριο ΙΓΜΕΑ

Ομιλία Παναγιώτη Ήφαιστου στο Συνέδριο ΙΓΜΕΑ

Η εισήγηση σε γραπτή μορφή είναι αναρτημένη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως «Οι προοπτικές της Ευρώπης στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της στρατηγικής» http://wp.me/p3OlPy-JB  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ: ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ/ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ

18 Μαΐου, 2015

Π. Ήφαιστος, «ΜΚΟ και παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα», 14.5.2015

18 Μαΐου, 2015