Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. "Enabling Decision: Shaping the National Security Council for the Next President"

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. "Enabling Decision: Shaping the National Security Council for the Next President"

Εισαγωγικό σημείωμα Π. Ήφαιστος. Η κατανόηση της διεθνούς πολιτικής απαιτεί κατανόηση των βαθύτερων διαμορφωτικών δυνάμεων του διεθνούς συστήματος. Οι μεγάλες δυνάμεις και η pentagonστρατηγική τους επηρεάζουν βαθύτατα την διεθνή πολιτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν η μια από τις δύο υπερδυνάμεις του Ψυχρού Πολέμου και μετά το τέλος του η δεσπόζουσα δύναμη μέχρι και σήμερα. Ο ρόλος τους είναι, βασικά, να εμποδίσουν την ανάδειξη μιας περιφερειακής ηγεμονίας που θα μπορούσε να επεκταθεί και να αμφισβητήσει την δικής τους δεσπόζουσα θέση. Πολλά ερμηνεύονται μέσα από αυτή την θεώρηση (John Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων). Η συγκρότηση της εθνικής στρατηγικής των ΗΠΑ είναι ως εκ τούτους μεγάλης σημασίας για όλα τα υπόλοιπα κράτη. Η αναρτημένη έκθεση δείχνει τον προβληματισμό στην υπερατλαντική δύναμη. Ένας τέτοιος προβληματισμός, επιπλέον, δείχνει το πώς ένα σύγχρονο κράτος οργανώνεται για να μπορέσει να χαράξει και εφαρμόσει μια εθνική στρατηγική στο ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα. Τηρώντας πάντα, βέβαια, τις αναλογίες και τις αντιστοιχίες ανάλογα με το μέγεθος και τις περιστάσεις κάθε κράτους. Ο προσανατολισμός, πάντως, δεν μπορεί παρά να είναι ο ίδιος: Η αποτροπή των απειλών, να καταστεί το κράτος ανταγωνιστικό και να εκπληρώνονται τα εθνικά συμφέροντα. Για άνοιγμα του αρχείου σε μορφή PDF κλικ εδώ CNAS Report_NSC Reform_Final

«Έξυπνη ηγεσία» στο μικρό κράτος: Η περίπτωση της Κύπρου

24 Ιουνίου, 2015

Θεόδωρος Ζιάκας, Η πολιτισμική παρακμή ως “μηδενισμός”- το ελληνικό και νεωτερικό υπόδειγμα

24 Ιουνίου, 2015