Το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για την κρίση στην Ελλάδα

Το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για την κρίση στην Ελλάδα

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς τις ελληνικές αρχές ως προϋπόθεση για μια πιθανή συμφωνία στο μέλλον για ένα νέο πρόγραμμα ESM. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυριότητα από τις ελληνικές αρχές είναι το κλειδί, και την επιτυχή εφαρμογή και θα πρέπει να ακολουθήσουν πολιτικές δεσμεύσεις.
ΕΕ σημαία
Ενα κράτος μέλος της ευρωζώνης ζητεί χρηματοδοτική συνδρομή από τον ESM αναμένεται να απευθύνει, όταν είναι δυνατό, ένα παρόμοιο αίτημα στο ΔΝΤ. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση ώστε Eurogroup να συμφωνήσει για ένα νέο πρόγραμμα ESM. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα ζητήσει τη συνέχιση της στήριξης του ΔΝΤ (παρακολούθηση και
χρηματοδότηση) από τον Μάρτιο του 2016.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με την Ελλάδα, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της των Ελληνικών αρχών να νομοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση μια πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτά τα μέτρα, που λαμβάνονται σε πλήρη προηγούμενη συμφωνία με τους Θεσμούς θα περιλαμβάνουν:
Ως τις 15 Ιουλίου:
• Εξορθολογισμός του συστήματος ΦΠΑ και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με αύξηση των εσόδων
• Αμεσα μέτρα για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος
• Διασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ
• Πλήρη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ιδίως μέσω του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που θα τεθεί σε λειτουργία πριν από την οριστικοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και την εισαγωγή οιονεί αυτόματης περικοπής δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τους φιλόδοξους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος μετά από έγκριση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και υπό την προηγούμενη έγκριση των Θεσμών.

Μέχρι τις 22 Ιουλίου
-Υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία είναι μια πολύ σημαντική αναθεώρηση των διαδικασιών και ρυθμίσεων για το σύστημα αστικής δικαιοσύνης και μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική διαδικασία και τη μείωση του κόστους.
-Η μεταφορά του BRRD (σσ: εννοεί την κοινοτική οδηγία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών) με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αμέσως, και μόνο μετά τη νομική υλοποίηση των πρώτων τεσσάρων προαναφερθέντων μέτρων και την έγκριση όλων των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο από την ελληνική Βουλή, και μετά την επαλήθευση από τους Θεσμούς και το Eurogroup, θα μπορέσει να ληφθεί μια απόφαση που θα αναθέτει στους Θεσμούς να διαπραγματευτούν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU). Η απόφαση θα ληφθεί με την προϋπόθεση ότι οι εθνικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της Συνθήκης για τον ESM και οι προϋποθέσεις, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13.1.

Προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για μία πετυχημένη κατάληξη του μνημονίου συναντίληψης, η ελληνική πρόταση μεταρρυθμίσεων χρειάζεται να ενισχυθεί σοβαρά και να λάβει υπόψη του την μεγάλη συρρίκνωση στην οικονομική και δημοσιονομική θέση της χώρας κατά το περασμένο έτος. Η ελληνική κυβέρνηση χρειάζεται να δεσμευθεί επισήμως στην ενίσχυση των προτάσεων της σε μία σειρά από τομείς που αναγνωρίζονται από τους Θεσμούς, με ένα ικανοποιητικό ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα νομοθέτησης και εφαρμογής τους, με διαρθρωτικά σημεία αναφοράς, ορόσημα και ποσοτικά σημεία αναφοράς. Να υπάρχει δε σαφήνεια στην κατεύθυνση των πολιτικών μεσοπρόθεσμα.

Πρέπει, σε συνεργασία με τη σύμφωνη γνώμη των Θεσμών, να:
– προωθήσει φιλόδοξες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις και να συγκεκριμενοποιήσουν τις πολιτικές για την πλήρη κάλυψη του δημοσιονομικού αντίκτυπου που προκάλεσε η απόφαση του ΣτΕ για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση το 2012 και την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή μία εναλλακτική που θα συμφωνηθεί αμοιβαία έως τον Οκτώβριο του 2015
– υιοθετήσει πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων με ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του συνόλου των συστάσεων της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, τις περιόδους εκπτώσεων, το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων, την αγορά γάλακτος και ψωμιού. Εξαιρούνται και θα εφαρμοστούν σε δεύτερη φάση οι πωλήσεις μη Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων καθώς το άνοιγμα κρίσιμων κλειστών επαγγελμάτων (πχ οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες). Αργότερα με βάση την εργαλειοθήκη ΙΙ του ΟΟΣΑ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα προαπαιτούμενα και ο κλάδος της μεταποίησης.
– στην αγορά ενέργειας, να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός και εάν εξευρεθούν μέτρα που θα έχουν ισοδύναμο αντίκτυπο στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, όπως συμφωνήθηκε απ’ τους Θεσμούς.
– στην αγορά εργασίας, να γίνουν γενναίες αναθεωρήσεις και εκσυγχρονισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων, του συνδικαλιστικού νόμου, και, σε συνάρτηση με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία αλλά και με την άριστη πρακτική, των μαζικών απολύσεων, στο χρονοδιάγραμμα αλλά και την προσέγγιση που θα συμφωνηθεί με τους Θεσμούς. Στη βάση αυτών των αξιολογήσεων, οι πολιτικές στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τις διεθνείς και ευρωπαίκές άριστες πρακτικές, και δεν θα πρέπει να οδηγούν σε παλαιότερες ρυθμίσεις που δεν είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει αναλάβουν τις ακόλουθες δράσεις:
– να αναπτύξουν αναβαθμισμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων βελτιώνοντας την διακυβέρνηση, τα πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο ταμείο που θα αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων θα είναι μια πηγή για να γίνει η προγραμματισμένη αποπληρωμή του νέου δανείου του ΕSΜ και να δημιουργήσει όσο διαρκεί το νέο δάνειο ένα συνολικό- στόχο ύψους 50 δισ. εκ των οποίων τα 25 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% των χρημάτων που θα απομείνουν (δηλαδή το 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους επί του ΑΕΠ και το υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.

Το συγκεκριμένο ταμείο θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα και θα το διαχειρίζονται οι ελληνικές αρχές υπό την εποπτεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών και την κατάλληλη τιμολόγηση για την πώληση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων.
– σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της ελληνικής κυβέρνησης, θα πρέπει να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει σημαντικά τηνελληνική δημόσια διοίκηση, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία μιας ικανής και μη-πελατειακής δημόσιας διοίκησης. Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να υπάρξει από τις 20 Ιουλίου μετά από συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει περαιτέρω το κόστος της ελληνικής διοίκησης, σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς».
– την πλήρη ομαλοποίηση μεθόδων συνεργασίας με τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης εργασίας στην Αθήνα, για την βελτίωση της εφαρμογής των προγραμμάτων και τον έλεγχο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να συμβουλεύεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς σε κάθε προσχέδιο νόμου για κάθε πεδίο, με επαρκή χρόνο πριν την υποβολή σε δημόσια διαβούλευση και ή στο Κοινοβούλιο. Η Σύνοδος Κορυφής υπογραμμίζει ξανά οτι η εφαρμογή είναι το κλειδί, και εντός αυτού του πλαισίου καλωσορίζει την πρόθεση των Ελληνικών Αρχών να αιτηθούν στις 20 Ιουλίου τη στήριξη των Θεσμών και των μελών-κρατών για θέματα τεχνικής βοήθειας, και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον συντονισμό της βοήθειας αυτής από την Ευρώπη.

-με εξαίρεση το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, η Ελληνική κυβέρνηση θα επανεξετάσει, με σκοπό την τροποποίηση νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν σε αντίθεση με την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου και οδήγησαν στην ακύρωση προηγούμενων δεσμεύσεων, ή θα προσδιορίσει ξεκάθαρα ισοδύναμα για τα κεκτημένα δικαιώματα που δημιουργήθηκαν ακολούθως.
Οι παραπάνω δεσμεύσεις είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα ώστε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με τις Ελληνικές Αρχές. Ωστόσο, η Σύνοδος Κορυφής ξεκαθάρισε πως η εκκίνηση των διαπραγματεύσεων δεν αποκλείει οιαδήποτε πιθανή τελική συμφωνία σε ένα νέο πρόγραμμα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) η οποία θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε συνολικό πακέτο (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αναγκών, βιωσιμότητα του χρέους και πιθανή χρηματοδότηση-γέφυρα).
Η Σύνοδος Κορυφής επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες μεταξύ 82 και 86 δις ευρώ, όπως αυτές εκτιμήθηκαν από τους θεσμούς. Καλεί του θεσμούς να διερευνήσουν τις πιθανότητες να μειώσει το κονδύλιο χρηματοδότησης μέσω εναλλακτικής δημοσιονομικής οδού ή αύξηση των εσόδων μέσω ιδιωτικοποιήσεων. Η αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές, που αποτελεί τον στόχο οποιουδήποτε οικονομικού προγράμματος βοήθειας, μειώνει την ανάγκη για ανάληψη από το κονδύλι χρηματοδότησης. Η Σύνοδος Κορυφής σημειώνει την άμεση χρηματοδοτική ανάγκη της Ελλάδος που υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία πρόοδο και την κατάληξη απόφασης για ένα νέο (MoU) Μνημόνιο Κατανόησης: αυτά υπολογίζονται να ανέλθουν σε 7 δις Ευρώ μέχρι την 20η Ιουλίου και επιπρόσθετα 5 δις Ευρώ μέχρι τα μέσα Αυγούστου
Η Σύνοδος Κορυφής αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης πως το Ελληνικό κράτος θα είναι σε θέση να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος και να τιμήσει τα χρέη του στις ερχόμενες εβδομάδες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Ο κίνδυνος της μη ομαλής και ταχείας κατάληξης στις διαπραγματεύσεις βαρύνει εξολοκλήρου την Ελλάδα. Η Σύνοδος Κορυφής καλεί επειγόντως το Eurogroup να συζητήσει τα θέματα.

Πηγή

144 160 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Start Typing
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.