Γεώργιος Κοντογιώργης  "Η Ελλάδα θα υπάρχει στο μέλλον ως χώρα ή ως χώρος;"

Γεώργιος Κοντογιώργης "Η Ελλάδα θα υπάρχει στο μέλλον ως χώρα ή ως χώρος;"

ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης κ. Γιώργος Κοντογιώργης σε μια συνέντευξη στον Χρήστο Κοτσιρεα, για την δημοκρατία και τη σύγχρονη πολιτική κατάσταση στην περίοδο της κρίσης.

Πηγή: http://contogeorgis.blogspot.gr/2015/09/vmediagr-1792015.html

Π. Ήφαιστος, Διαχείριση κρίσεων χαμηλής έντασης, η κλιμάκωση και η αποτρεπτική στρατηγική. Κρίσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο

24 Φεβρουαρίου, 2018

Θεόδωρος Ι. Ζιάκας: Ο σύγχρονος Μηδενισμός

24 Φεβρουαρίου, 2018