Ευαγόρας Ευαγόρου, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1923 έως σήμερα

Ευαγόρας Ευαγόρου, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1923 έως σήμερα

«Οι τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, όπως η τελευταία τουλάχιστον τις αντιλαμβάνεται, χωρίς αποτρεπτική στρατηγική μπορεί να οδηγήσουν σε σχέσεις εξάρτησης του ασθενέστερου από τον ηγεμόνα. Το ενδεχόμενο αυτό βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, αν ληφθεί υπόψη ότι στα επόμενα χρόνια, με τους ρυθμούς αύξησης της εθνικής ισχύος των δύο κρατών, το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας σε όρους στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος θα αυξηθεί προς όφελος της Τουρκίας. Όπως επισημαίνεται, η μη ουσιαστική αποτροπή των διεκδικήσεων από πλευράς της Ελλάδας και οι συνεχιζόμενες τουρκικές επιδείξεις ισχύος, σε συνδυασμό με την επιθετική διάταξη των στρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας στα δυτικά της σύνορα, οδηγούν στη διαπίστωση ότι στόχος της Τουρκίας είναι να «φινλανδοποιήσει» την Ελλάδα και να επιτύχει περιφερειακή κυριαρχία. Η τουρκική ηγεμονία σε βάρος της ελληνικής κυριαρχίας δεν προϋποθέτει απαραίτητα τουρκική στρατιωτική κατοχή ελληνικού εδάφους, αλλά μπορεί να εξασφαλίζεται με τον έλεγχο της ελληνικής στρατηγικής προς όφελος της τουρκικής. Οι πολιτικές που δεν πείθουν τον αντίπαλο ότι όποια επιθετική διεκδικητική του στρατηγική σε ένα πλαίσιο σύγκρουσης θα έχει υπέρμετρο κόστος γι΄αυτόν, οδηγούν στην αύξηση της επιθετικότητας του επιτιθέμενου και ταυτόχρονα της υποχωρητικότητας του ασθενέστερου. Η πρακτική αυτή καταλήγει στην προσαρμογή του αδύναμου στις όποιες απαιτήσεις του ηγεμονικού κράτους. Έτσι έχουμε κράτη με περιφερειακή ηγεμονική κυριαρχία, που λόγω ισχύος έναντι των ασθενέστερων κρατών δορυφοροποιούν τα τελευταία. Τα κράτη δορυφόροι ηγεμονεύονται χωρίς να έχουν ουσιαστικά στρατηγικές επιλογές αναφορικά με τα ζητήματα της εξωτερικής τους πολιτικής».

(Απόσπασμα από το βιβλίο Ευαγόρας Ευαγόρου, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1923 έως σήμερα.)

Νίκος Ραπτόπουλος*, Ο Νεοοθωμανικός Παροξυσμός και τα Αποτελέσματά του

22 Ιανουαρίου, 2020

Η κρίση των Ιμίων. Τρία επίκαιρα βιβλία των Εκδόσεων Ποιότητα που φωτίζουν τα γεγονότα

22 Ιανουαρίου, 2020