Βιογραφικό

Author Picture

Γεώργιος Βοσκόπουλος

Ο Γεώργιος Βοσκόπουλος είναι Διδάκτωρ Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Exeter (UK). Είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διδάσκει μαθήματα με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της ΕΕ καθώς και την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Έργα του ιδίου: «Transatlantic Relations and Eurasia: Conceptualizing World Order Through Alliance Theory» στο The EU, the US and Russia as a Security Triangle, Αθήνα, 2011 (επιμ. Γ. Βοσκόπουλος, Η. Κουσκουβέλης)· Η οικοδόμηση της Ευρώπης, Αθήνα, 2010· Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί, Θεσσαλονίκη, 2009· Transatlantic Relations and European Integration, Realities and Dilemmas, Hyderabad, 2007· Ελληνική εξωτερική πολιτική από τον 20ό στον 21ο αιώνα, Αθήνα, 2005· επιμ. Γ. Βοσκόπουλος, James Mitchell στο American Government and Politics in Focus, τόμ. 2, New York, 2005.