Βιογραφικό

Author Picture

Γεώργιος Σπυρόπουλος

Ο Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος είναι πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων των Παρισίων Institut Libre d’ Études des Relations Internationales. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Paris XI από όπου απέκτησε το D.E.S.S. Administration des Organisations Internationales. Το 1991 αναγορεύτηκε διδάκτορας με βαθμό «άριστα» στο Πανεπιστήμιο Paris XI. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι : Les propositions de restructuration du système des Nations Unies dans les secteurs economique et social: analyse critique et comparative. Ο Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διδάσκει μαθήματα Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Πολιτικής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ορισμένες δημοσιεύσεις του συγγραφέα:

• Ζητήματα προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Α. Περί της έννοιας μειονότητα, ΕΚΕΜ, Αθήνα, 1996.
Β. Διεθνής οργάνωση και μειονότητες, ΕΚΕΜ, Αθήνα, 1996.
• Η Ρωσία στη μεταψυχροπολεμική εποχή και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. ΕΚΕΜ, Αθήνα, 1996.
• L’élargissement du Conseil de l’Europe vers les pays d’Europe centrale et orientale, Ed. Ant. Sakkoulas, Athènes- Komotini, 1999.
• Η ανθρωπιστική επέμβαση στις Διεθνείς Σχέσεις: Νεότερες ερμηνείες, Εκ. Παπαζήση, Αθήνα, 2000.
• Ο Τρίτος Κόσμος στις Διεθνείς Σχέσεις: Μύθοι και πραγματικότητες, Εκ. Παπαζήση, Αθήνα, 2005.
• Η Αραβοϊσραηλινή διένεξη: διαχρονική ιστορική, πολιτική και διπλωματική ανάλυση, Εκ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
• Διεθνείς Σχέσεις. Ρεαλιστική προσέγγιση. Θεωρία και πράξη, Ποιότητα, Αθήνα, 2010.
Έχουν επίσης δημοσιευτεί άρθρα του σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά όπως στο Revue de Droit International de Sciences Diplomatiques et Politiques και στο Diplomatie, Affaires Stratégiques et Relations Internationales.