Βιογραφικό

Author Picture

Νικόλαος Λάμπας

Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, University of Reading. Αναλυτής του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων καθώς και Μέλος της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζουν στον ρόλο των πολιτικών δρώντων στην διαδικασίας λήψης αποφάσεων για πολεμικές συγκρούσεις.