ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PIOTITA.GR

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία «Εκδόσεις Ποιότητα» με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Τζένης Καρέζη 7, 166 72 Βάρη Αττικής, τηλ. 210 92 15 842, [email protected]. Η PIOTITA.GR σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του Δικτυακού της Τόπου και των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις της και ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Με την παρούσα Πολιτική θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών τις ιστοσελίδας  www.piotita.gr (στο εξής «επισκέπτες» ή «εσείς») με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 είναι η εταιρεία «Εκδόσεις Ποιότητα» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Τζένης Καρέζη 7 (στο εξής «PIOTITA.GR» ή «Εμείς»). Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την PIOTITA.GR είναι το 210 92 15 842, και το e-mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε το: [email protected]

 

Πότε και για ποιο σκοπό συλλέγονται δεδομένα;

Στην ιστοσελίδα μας παρέχονται γενικές πληροφορίες για την εταιρεία, χωρίς να γίνεται συστηματική συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι μοναδικές περιπτώσεις στις οποίες συλλέγονται προσωπικά δεδομένα είναι η εγγραφή σας σε κάποια εκδήλωση της PIOTITA.GR και η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας εκ μέρους σας. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες που εσείς έχετε ζητήσει, δηλαδή για την εγγραφή σας σε εκδήλωση ή για την εξυπηρέτηση του αιτήματος επικοινωνίας σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας στην περίπτωση εγγραφής σας σε εκδήλωση είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Νόμιμη βάση επεξεργασίας στην περίπτωση της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Δεν έχετε υποχρέωση να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όμως σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η αποστολή της φόρμας και η επικοινωνία σας με την PIOTITA.GR με τον τρόπο αυτό. Σε περίπτωση εγγραφής σε εκδήλωση, η PIOTITA.GR θα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση e-mail σας για να σας αποστέλλει βεβαιώσεις παρακολούθησης, τυχόν εκπαιδευτικό υλικό και άλλες σχετικές πληροφορίες. Στα ίδια στοιχεία θα επικοινωνούμε μελλοντικά για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις εκδηλώσεις, επιμορφωτικές δράσεις και άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εκτός αν επιλέξετε να διαγραφείτε από την ομάδα αποδεκτών μας, μέσω συνδέσμου που θα σας παρέχεται σε κάθε σχετικό μήνυμα.

 

Επεξεργασία δεδομένων εικόνας κατά τη συμμετοχή σας σε εκδήλωση

 Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε κάποια εκδήλωση της PIOTITA.GR ενδέχεται να πραγματοποιούνται φωτογραφικές λήψεις και βιντεοσκόπηση από επαγγελματικό συνεργείο με σκοπό την επιλογή στιγμιοτύπων και την δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα www.piotita.gr, σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας και σε ενημερωτικό υλικό της εκδήλωσης. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία της εικόνας σας σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία θα ζητάμε πριν από κάθε τέτοια εκδήλωση. Δεν είναι απαραίτητο να συγκατατεθείτε στην επεξεργασία της εικόνας σας και τυχόν άρνησή σας δεν θα έχει καμία επιβαρυντική συνέπεια για εσάς. Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, θα μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή για το μέλλον, επικοινωνώντας με την PIOTITA.GR. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορείτε να δηλώσετε ρητά τυχόν αντίρρησή σας στον φωτογράφο εφόσον σας προσεγγίσει με σκοπό την φωτογράφισή σας, ενώ εάν περιέλθει εις γνώση σας δημοσίευση της εικόνας σας μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να την αποσύρουμε.

 

Πώς και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

Η PIOTITA.GR φροντίζει να παρέχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή ανά πάσα στιγμή. Για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διαδικασία της λήψης και αποθήκευσης του αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, χρησιμοποιούμε τεχνικές κρυπτογράφησης (όπως SSL) μέσω HTTPS. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της PIOTITA.GR, οι οποίοι προστατεύονται από τείχος προστασίας (firewall) και από προγράμματα προστασίας από ιούς (antivirus) για το χρονικό διάστημα που είναι κάθε φορά απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας τα δεδομένα σας τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του αιτήματος επικοινωνίας σας. Σε περίπτωση εγγραφής σας σε κάποια εκδήλωση της PIOTITA.GR, τα δεδομένα σας (στοιχεία ταυτότητας και πληρωμών) τηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της PIOTITA.GR, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας σας διατηρούνται για το σκοπό της αποστολής ενημερωτικού υλικού, εκτός εάν διαγραφείτε από την ομάδα αποδεκτών μας. Η εικόνα του προσώπου σας, εφόσον συγκατατεθείτε στη φωτογράφιση ή βιντεοσκόπησή σας θα διατηρείται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο αποδέκτη, ενώ όλοι οι υπάλληλοι και συνεργάτες της PIOTITA.GR που έρχονται σε επαφή με αυτά δεσμεύονται από κατάλληλες συμβάσεις εμπιστευτικότητας.

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας

Για το χρονικό διάστημα που τηρούμε τα δεδομένα σας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς επίσης να τα διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε ή να τα διαγράψετε. Στην περίπτωση υποβολής της φόρμας επικοινωνίας έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για το μέλλον, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της. Τέλος έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας.

 

Χρήση cookies

 Πρόκειται για αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθείτε. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν τη PIOTITA.GR να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

Από τους διαφορετικούς τύπους

α) Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς.

β) Cookies Επιδόσεων (Google analytics):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/types?hl=el.

Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Επίσης μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τα cookies της Google είτε με κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) είτε με την εγκατάσταση του προγράμματος που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

 

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ή για να προσαρμόσουμε την Πολιτική μας στην παροχή νέων υπηρεσιών. Αναφορικά με τα δεδομένα σας, θα ισχύει η Πολιτική που είναι αναρτημένη κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας στον Δικτυακό μας Τόπο. Εάν οι αλλαγές της Πολιτικής μας σας επηρεάζουν, διότι έχετε επισκεφθεί το www.piotita.gr  σε χρόνο προγενέστερο των αλλαγών αυτών και τα δεδομένα σας τηρούνται ακόμη από την PIOTITA.GR, θα ειδοποιηθείτε σχετικά και θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

 

Ερωτήσεις προς την PIOTITA.GR

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας ένα e-mail στη διεύθυνση [email protected]