Κορδώσης Στέφανος, Οι Τούρκοι ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο (552-659 μ.Χ.)Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68400280
ISBN: 978-960-7803-68-9
Σχήμα: 14×21
Τιμή: 27,00 €
Σελίδες: 488

Σελίδα facebook

Περιγραφή:

Στα μέσα του 6ου αιώνα εμφανίστηκε στις παρυφές της Κίνας μια νομαδική φυλή που μέσα σε λίγα χρόνια (από το 552 έως το 568) ενοποίησε τον κόσμο των νομάδων και τις στέπες της Ευρασίας, από την Μογγολία και τη Ματζουρία στην Κίνα έως τη νότια Ρωσία και την Ουκρανία. Η νομαδική αυτή αυτοκρατορία των Τούρκων ήταν τόσο δυνατή κι έκανε τόσο αισθητή την επιρροή της, ώστε το όνομα των ιδρυτών της κατέληξε να χαρακτηρίζει ολόκληρη γλωσσική κοινότητα εθνών –τα τουρκικά έθνη– ενώ κατά τη σύγχρονη εποχή επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο ως ταυτότητα ενός μοντέρνου έθνους-κράτους.

Η νομαδική αυτοκρατορία των Τούρκων μαζί με τα υποτελή σε αυτήν έθνη ενεπλάκησαν στις διεθνείς σχέσεις της εποχής, ανταλλάσσοντας πρεσβείες και συνάπτοντας συμμαχίες αναλόγως με τα συμφέροντά τους, τόσο με την Κίνα, την Περσία αλλά και το Βυζάντιο. Επιπλέον, την αχανή επικράτειά τους διαπερνούσε από τη δύση ως την ανατολή το βόρειο παρακλάδι του δρόμου του μεταξιού που παρέκαμπτε την Περσία και δια μέσου της στέπας ένωνε την Κωνσταντινούπολη με την κεντρική Ασία και την Κίνα. Ως εκ τούτου, η νομαδική αυτοκρατορία των Τούρκων είχε μία ιδιαίτερη θέση στην πολιτική των Βυζαντινών στην Ευρασία και γενικότερα στο διεθνές σύστημα του 6ου και 7ου αιώνα ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντές του.

Περιεχόμενα:

Ευχαριστίες
Σημείωμα για τις μεταγραφές ξένων ονομάτων
Πρόλογος
Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1
Τούρκοι και τουρκισμός από τον μεσαίωνα ως τη σύγχρονη εποχή

 • 1.1. Ιστορικές και εννοιολογικές διαστάσεις του εθνωνύμου Τούρ κοι σε σύγχρονες γλώσσες
 • 1.2. Οι Τούρκοι και τα άλλα νομαδικά τουρκικά έθνη
 • 1.3. Ο γεωγραφικός χώρος των νομαδικών εθνών
 • 1.4. Η επανεμφάνιση των Τούρκων στην πολιτική ως σύγχρονη εθνοκρατική ταυτότητα. Οι ευρύτεροι πολιτικοί ανταγωνισμοί στην Ευρασία του 19ου αιώνα και τα πολιτικά ρεύματα του παντουρκισμού και παντουρανισμού
 • 1.5. Ο σύγχρονος πολιτικός ανταγωνισμός στην Ευρασία και η θέση των τουρκικών εθνών

Κεφάλαιο 2
Εμφάνιση και εδραίωση των Τούρκων. Σχέσεις με τους γύρω λαούς

 • 2.1. Η άνοδος της δύναμης των Τούρκων. Συμμαχία με τους δυτικούς Wèi της Κίνας και συντριβή των Róurán
 • 2.2. Ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης στην κεντρική Ασία. Συμμαχία δυτικών Τούρκων και Περσών κατά των Εφθαλιτών
 • 2.3. Πρεσβεία των Ερμηχιόνων, «βαρβάρων» πλησίον του ωκεανού, στον Ιουστινιανό

Κεφάλαιο 3
Οι Τούρκοι κυρίαρχοι στον ευρασιατικό χώρο και οι σχέσεις τους με την Περσία και το Βυζάντιο. Βυζαντινές πρεσβείες στους δυτικούς Τούρκους

 • 3.1. Οι πρεσβείες των δυτικών Τούρκων στους Πέρσες και στο Βυζάντιο υπό τον Μανιάχ, ως μέσο εμπορίου του μεταξιού, ειρήνης και πηγής πληροφοριών
 • 3.2. Η βυζαντινή πρεσβεία του Ζημάρχου στους δυτικούς Τούρκους της κεντρικής Ασίας (567-568). Εμπέδωση της βυζαντινοτουρκικής φιλίας
 • 3.3. Η στρατηγική πλευρά των γεγονότων. Οι Τούρκοι κύριοι ρυθμιστές στον ευρασιατικό χώρο, από το Βυζάντιο και την Περσία ως την Κίνα
 • 3.4. Οι πρεσβείες μεταξύ Τούρκων και Βυζαντινών ως το 576
 • 3.5. Η πρεσβεία του Ουαλεντίνου. Η θραύση της βυζαντινοτουρκικής συμμαχίας και οι εχθρικές ενέργειες των Τούρκων
 • 3.6. Η στρατηγική των Τούρκων ως μόνων ρυθμιστών στον ευρασιατικό χώρο
 • 3.7. Η πρεσβεία των δυτικών Τούρκων προς τον Ιουστίνο κατά τον Θεοφάνη τον Βυζάντιο και τα προβλήματα που παρουσιάζει (σε σχέση και με τους Αβάρους)
 • 3.8. Η παρουσία των δυτικών Τούρκων στην Κριμαία και η βυζαντινοαβαρική σύγκρουση

Κεφάλαιο 4
Η μείωση της τουρκικής δύναμης επί κινεζικής δυναστείας των Suí (581-618)

 • 4.1. Διαίρεση των Τούρκων με κινεζικές ενέργειες. Άνοδος του Τάρδου
 • 4.2. Κινεζική υποστήριξη στους ανατολικούς Τούρκους. Shābōlüè και Rǎnqiān. Θρίαμβος και πτώση του Τάρδου
 • 4.3. Οι δυτικοί Τούρκοι και οι σχέσεις τους με την Περσία και το Βυζάντιο. Η τουρκική πρεσβεία προς τον Μαυρίκιο και οι πληροφορίες του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη για τους Τούρκους της κεντρικής Ασίας
 • 4.4. Περεταίρω διαίρεση των Τούρκων. Η Κίνα ρυθμιστής της κατάστασης

Κεφάλαιο 5
Συνεργασία και ανταγωνισμός ανάμεσα σε Τούρκους, Κινέζους, Βυζαντινούς και Πέρσες. Αναζωπύρωση και πτώση της δύναμης των Τούρκων σε ανατολή και δύση

 • 5.1. Εμφάνιση και προέλευση των Χαζάρων
 • 5.2. Οι Τούρκοι και πάλι μεταξύ των ρυθμιστών του ευρασιατικού χώρου. Υποταγή των ανατολικών Τούρκων στους Κινέζους, ακμή των δυτικών Τούρκων
 • 5.3. Ο αγώνας των Βυζαντινών κατά των Περσών και η συμβολή των Χαζάρων υπό τον Djeboukha-khan (Cepetux/Djepetux – Djebu Khan – Ζιεβήλ)
 • 5.4. Η συμμετοχή των δυτικών Τούρκων στον πόλεμο με τους Πέρσες στο πλαίσιο τουρκοβυζαντινής συμμαχίας και ευρύτερης (ευρασιατικής) κινητοποίησης
 • 5.5. Παρακμή και υποταγή των δυτικών Τούρκων. Η Κίνα ηγετική δύναμη της κεντρικής Ασίας, σε σχέση και με τη θέση των μεγάλων δυνάμεων (Βυζάντιο, Άραβες) στο παγκόσμιο σκηνικό

Κεφάλαιο 6
Τα μέσα της βυζαντινοτουρκικής και σινοτουρκικής διπλωματίας

 • 6.1. Τα συνοικέσια στην υπηρεσία της διπλωματίας
 • 6.2. Πρέσβεις, φόρος υποτελείας και δώρα
 • 6.3. Νόμοι, χειρισμοί και τρόποι διεκπεραίωσης

Κεφάλαιο 7
Το εμπόριο σε σχέση με τη διπλωματία και τη στρατηγική στον δρόμο του μεταξιού από την Κίνα ως το Βυζάντιο

 • 7.1. Εμπόριο και πόλεμος στη σινοτουρκική μεθόριο
 • 7.2. Η προώθηση των προϊόντων από την κινεζική μεθόριο στο Βυζάντιο μέσω του βόρειου δρόμου του μεταξιού. Ανταγωνισμός Βυζαντινών, Περσών και Τούρκων
 • 7.3. Πέρσες και άλλοι μεταπράτες. Οι Σογδιανοί και ο ρόλος τους στο εμπόριο και στη διατήρηση ισορροπιών στην κεντρική Ασία, από το εσωτερικό της Κίνας ως τα σύνορα του Βυζαντίου

Κεφάλαιο 8
Οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές σύστημα του 6ου και 7ου αιώνα

 • 8.1. Γενικά προβλήματα και εισαγωγικές παρατηρήσεις
 • 8.2. Χαρακτηριστικά του νόμου. Ο νόμος ως πολιτειακή οργάνωση
 • 8.3. Νόμος και εχθρός
 • 8.4. Οι ιστορικές περίοδοι της έννοιας του νόμου
 • 8.5. Ο νόμος ως μονάδα του διεθνούς συστήματος του 6ου και 7ου αιώνα. Το διεθνές σύστημα του 6ου και 7ου αιώνα στην Ευρασία και οι πρωταγωνιστές του
 • 8.6. Οι οικουμενικότητες των εδραίων αυτοκρατοριών (Βυζαντίου, Περσίας και Κίνας) και του τουρκικού χανάτου
 • 8.7. Το δίπολο εχθρός-φίλος μέσα από τις οικουμενικότητες των αυτοκρατοριών των Τούρκων και των εδραίων αυτοκρατοριών της Ευρασίας
 • 8.8. Ο νόμος της Γης τον 6ο και 7ο αιώνα. Νομαδική και εδραία αυτοκρατορία
 • 8.9. Οι αυτοκρατορίες του 6ου-7ου αιώνα και η υπεραυτοκρατορία του 21ου αιώνα
 • 8.10. Τα σύγχρονα τουρκικά έθνη και η αναζήτηση ενός νέου νόμου για την κεντρική Ασία

Συμπεράσματα
Summary
Βιβλιογραφία
Παράρτημα
Πίνακες
Χάρτες
Ελληνικό ευρετήριο
Λατινικό ευρετήριο
Ευρετήριο βασικών κινεζικών κύριων ονομάτων