Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσειςΚωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68397966
ISBN: 978-960-7803-31-3
Σχήμα: 14×21
Τιμή: 32,00 €
Σελίδες: 496

 

Περιγραφή:

Το κείμενο εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες των Διεθνών Σχέσεων, όπως το διεθνές σύστημα, οι παράγοντες του διεθνούς συστήματος, το εθνικό συμφέρον, η ισχύς και οι συντελεστές της, η ισορροπία της ισχύος, ο πόλεμος και τα αίτιά του, η λήψη αποφάσεων, η στρατηγική, η διεθνής συνεργασία. Η προσέγγιση των εν λόγω εννοιών γίνεται στη βάση των θεωρήσεων αλλά και των θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων. Το κείμενο χρησιμοποιεί παραδείγματα από την ελληνική εξωτερική πολιτική, παραθέτει στοιχεία θεωρίας από την κλασική γραμματεία, ενώ διακρίνεται από επιστημονικό και ιδεολογικό πλουραλισμό.

Περιεχόμενα:

Κεφάλαιο 1: Η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων

 • Οι διεθνείς σχέσεις ως έννοια
 • Ο «επιστημονικός» χαρακτήρας των Διεθνών Σχέσεων
 • Η γραμματεία των Διεθνών Σχέσεων
  • Η «λογοτεχνική» προσέγγιση των διεθνών σχέσεων
  • Η επιστημονική προσέγγιση των διεθνών σχέσεων
 • Άλλες επιστημονικές προσεγγίσεις του φαινομένου των διεθνών σχέσεων
  • Οικονομική Επιστήμη
  • Πολιτική Ανθρωπολογία
  • Πολιτική Ψυχολογία / Ψυχανάλυση
  • Ιστορία και Νομική

Κεφάλαιο 2: Οι θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων

 • Κλασικός ρεαλισμός
 • Δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός
 • Πλουραλισμός: η οιονεί θεώρηση
 • Προτάσεις βελτίωσης των θεωρήσεων
  • Τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός
  • Θεσμικός διακυβερνητισμός
  • Η σύγκρουση των πολιτισμών
  • Μαρξισμός
  • Η κριτική του κονστρουκτιβισμού
  • Τα πολιτικά ρεύματα σκέψης

Κεφάλαιο 3: Kράτος

 • Κράτος
  • Νεότερο δυτικό κράτος και κυριαρχία
  • Η εξέλιξη του κράτους
 • Έθνος
 • Έθνος και κράτος

Κεφάλαιο 4: Ισχύς

 • Έννοια
 • Χαρακτηριστικά της ισχύος
 • Συντελεστές ισχύος
  • Υλικοί συντελεστές
   • α. Γεωγραφία
    • Έκταση
    • Μορφολογία
    • Γειτνίαση
    • Κλίμα
   • β. Ο πληθυσμός
   • γ. Οι πηγές πλούτου
   • δ. Ένοπλες δυνάμεις
  • Λειτουργικοί συντελεστές
   • α. Το πολιτικό σύστημα
   • β. Η διοίκηση του κράτους
   • γ. Η στρατιωτική κινητοποίηση
   • δ. Η θέση του κράτους στο διεθνές σύστημα
  • Υποκειμενικοί συντελεστές
   • α. Ηγεσία
   • β. Το κύρος του κράτους

Κεφάλαιο 5: Τα κράτη στη διεθνή πολιτική

 • Ηγεμονία
 • Ισορροπία της ισχύος
 • Υποχωρητικότητα
 • Στρατηγικές των κρατών
  • Πόλεμος
  • Πειθαναγκασμός
  • Εξισορρόπηση
   • α. Εσωτερική εξισορρόπηση ή ενδυνάμωση
   • β. Εξωτερική εξισορρόπηση
  • «Διαίρει και βασίλευε»
   • α. Επιθετική προσέγγιση
   • β. Αμυντική προσέγγιση
   • γ. Αποτροπή συμμαχίας

Κεφάλαιο 6: Διεθνές σύστημα

 • Διεθνές σύστημα
 • Η εξέλιξη του διεθνούς συστήματος
  • Η «Respublica christiana»
  • Τα πολυπολικά συστήματα
   • α. Το πρώτο διεθνές σύστημα (1648-1789)
   • β. Το δεύτερο πολυπολικό σύστημα (1815-1914)
   • γ. Η περίοδος του μεσοπολέμου (1918-39)
  • Το διπολικό σύστημα (1945-89)
  • Το μετά το 1989 διεθνές σύστημα
 • Η έννοια της σταθερότητας
  • Ισορροπία της ισχύος
  • Θεωρία του κύκλου της ισχύος
  • Αμοιβαία πυρηνική αποτροπή
 • Μέγεθος του συστήματος και σταθερότητα
  • Οι ανταγωνιζόμενες υποθέσεις
  • Μελέτη των ανταγωνιζόμενων υποθέσεων]
   • α. Έλλειψη διαμόρφωσης σχέσης
   • β. Κυμαινόμενη διασύνδεση
   • γ. Σταθερότητα του μονοπολικού συστήματος

Κεφάλαιο 7: Θεωρίες λήψης αποφάσεων

 • Απόφαση και θεωρίες
 • Ορθολογικές θεωρίες
  • Το κλασικό μοντέλο
   • α. Το παίγνιο των «ανταρτών»
   • β. Το παίγνιο της «κότας»
   • γ. Το δίλημμα των φυλακισμένων
 • Θεωρίες μη συμβατικής λογικής
  • Θεωρίες περί γραφειοκρατίας
  • Περιορισμένος ορθολογισμός
  • Το οργανικό μοντέλο
 • Υποκειμενικές ή ψυχολογικές θεωρίες
  • Ψυχολογικές θεωρίες
  • Παρανόηση
  • Ομαδοσκέψη
  • Κυβερνητική

Κεφάλαιο 8: Πόλεμος

 • Έννοια του πολέμου
 • Λειτουργίες του πολέμου
 • Δίκαιος πόλεμος
 • Θεωρίες πολέμου: ρεαλισμός
  • Ανταγωνισμός της ισχύος
  • Ιμπεριαλισμός
  • Ηγεμονικός πόλεμος
  • Ο κύκλος της ισχύος
  • Συστημικός πόλεμος
  • Η φύση του κράτους
 • Θεωρίες πολέμου: πλουραλισμός
  • Ανθρώπινη φύση
  • Λήψη αποφάσεων
   • α. Γραφειοκρατία
   • β. Παρανόηση
   • γ. Ψυχολογικές θεωρίες
  • Πολίτευμα και πόλεμος
  • Οικονομικός φιλελευθερισμός και πόλεμος
  • Φεμινιστικές θεωρίες
  • Θεωρίες συνωμοσίας
  • Λάθος και τυχαία γεγονότα
 • Μαρξιστική θεωρία πολέμου

Κεφάλαιο 9: Διεθνές σύστημα και στρατηγικά όπλα

 • Πυρηνικά όπλα
 • Επιθετικοί βαλλιστικοί πύραυλοι
  • Προέλευση και τύποι
  • Πλεονεκτήματα των πυραύλων
 • Αντιπυραυλικά συστήματα
  • Πυρηνικά αντιπυραυλικά
  • Αντιπυραυλικά μελλοντικής τεχνολογίας
  • Αντιπυραυλικά συστήματα θεάτρου επιχειρήσεων
  • Αντι-ραντάρ ή αντι-αντιπυραυλικά συστήματα
 • Στρατιωτικοί δορυφόροι
 • Πυρηνική ισορροπία και αποτροπή
  • Αποτροπή
  • Αμοιβαία αποτροπή
  • Αμοιβαία πυρηνική αποτροπή

Κεφάλαιο 10: Συνεργασία

 • Θεωρίες ολοκλήρωσης
  • Κοινοτισμός
   • α. Χαρακτηριστικά της κοινότητας
   • β. Από την κοινότητα στο κράτος
  • Λειτουργισμός
  • Νεολειτουργισμός
 • Αλληλεξάρτηση
 • Διεθνή καθεστώτα
  • Δημιουργία διεθνών καθεστώτων
   • α. Θεωρία παιγνίων
   • β. Δημιουργία διεθνών καθεστώτων και ηγεμονία
   • γ. Δημιουργία διεθνών καθεστώτων και οικονομική θεωρία
   • δ. Δημιουργία διεθνών καθεστώτων και θεσμικός διακυβερνητισμός
  • Διατήρηση διεθνών καθεστώτων
   • α. Θεωρία παιγνίων
   • β. Διατήρηση διεθνών καθεστώτων και ηγεμονία
   • γ. Νομιμοποίηση
   • δ. Εμπειρία / εκμάθηση και διεθνή καθεστώτα