Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68400291
ISBN: 978-960-7803-44-3
Σχήμα: 14×21
Τιμή: 21,00 €
Σελίδες: 304
Σελίδα facebook
Περιγραφή:

Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στις διεργασίες διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, στο εσωτερικό του αμερικανικού πολιτικού συστήματος. Η συγκεκριμένη έκδοση υποδεικνύει τους τομείς της πολυσύνθετης αμερικανικής πολιτειακής δομής και κοινωνικής δυναμικής που διαμορφώνουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική και τους τρόπους –θεσμικούς και διαδικαστικούς– με τους οποίους λαμβάνει χώρα η προβολή αυτή.

Έτσι, εξετάζονται οι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, αρχίζοντας από εκείνους που εντάσσονται στο θεσμικό σύστημα διακυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως τα σώματα εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, το ομοσπονδιακό δικαστήριο και η κρατική γραφειοκρατική μηχανή. Στη συνέχεια, γίνεται ανασκόπηση του ρόλου των δρώντων που προέρχονται από την ευρύτερη κοινωνία, όπως οι ομάδες πίεσης, οι εξωθεσμικές elite, οι ευρύτερες συλλογικότητες και τα κοινωνικά κινήματα, τα ΜΜΕ και η κοινή γνώμη.

Η ψηλάφηση του μωσαϊκού αυτού στην περίοδο από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και μετά έχει στόχο να συμβάλλει στην κατανόηση και την απομυθοποίηση μίας διαδικασίας που είναι εξορισμού από τις πλέον πολυσυζητημένες –και συχνά παρεξηγημένες– στο χώρο της σπουδής των διεθνών σχέσεων. Η παρούσα ανάλυση καταδεικνύει πως για την επιτυχή κατανόηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ απαιτείται μία πολυεπίπεδη προσέγγιση, που θα συμπερικλείει τις μεθόδους και τα συμπεράσματα της κλασικής θεωρίας διεθνών σχέσεων από κοινού με τους τομείς και με τη γνώση που κομίζει η εξέταση και καταγραφή της ανατομίας του εσωτερικού πολιτικοκοινωνικού συστήματος.

Περιεχόμενα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α. Θεσμικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής
Κεφάλαιο 1. Συνταγματικό πλαίσιο – οριοθετήσεις
Κεφάλαιο 2. Η προεδρία
Κεφάλαιο 3. Προεδρικό εκτελεστικό γραφείο (Executive Office of the President)

  • Ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία
  • Υπουργείο εξωτερικών (State Department)
  • Υπουργείο άμυνας (Department of Defence)
  • Υπουργείο δημόσιας ασφάλειας (Department of Homeland Security)
  • Υπουργείο οικονομικών (Treasury Department)
  • Υπουργείο εμπορίου (Department of Commerce)
  • Υπουργείο γεωργίας (Department of Agriculture)
  • Υπουργείο εργασίας (Department of Labor)
  • Υπουργείο δικαιοσύνης (Justice Department)
  • Ομοσπονδιακή γραφειοκρατία

Κεφάλαιο 4. Κοινότητα πληροφοριών και CIA
Κεφάλαιο 5. Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Supreme Court)
Κεφάλαιο 6. Το Κογκρέσο
ΜΕΡΟΣ Β. Κοινωνικοί δρώντες στο σύστημα εξωτερικής πολιτικής
Κεφάλαιο 1. Κοινή γνώμη
Κεφάλαιο 2. Ελίτ
Κεφάλαιο 3. Ομάδες συμφερόντων / πίεσης
Κεφάλαιο 4. Άλλες μορφές κοινωνικής κινητικότητας στην εξωτερική πολιτική – κοινωνικά κινήματα
Κεφάλαιο 5. Κόμματα – εκλογική διαδικασία
Κεφάλαιο 6. Μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
Συμπεράσματα Β΄ Μέρους
ΕΠΙΛΟΓΟΣ