Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
ISBN: 978-960-7803-81-8
Σχήμα: 14×21
Τιμή:  25,00 €
Σελίδες: 480
Σελίδα facebook
Περιγραφή:

Το ανά χείρας βιβλίο προσεγγίζει το φαινόμενο της τρομοκρατίας από μια διεπιστημονική οπτική και διερευνά τη διαλεκτική των επιστημονικών πεδίων των Διεθνών Σχέσεων και της Επικοινωνίας με επίκεντρο την επικοινωνιακή διάσταση της τρομοκρατικής κρίσης και τη διαδικασία αντιμετώπισής της.

Εξετάζεται δηλαδή, το πως οι κρατικοί δρώντες χρησιμοποιούν την ισχύ τους για να αντιμετωπίσουν μια τρομοκρατική κρίση και ταυτόχρονα μελετάται αν αξιοποιούν την επικοινωνία ως συντελεστή ήπιας ισχύος και μέσο στρατηγικής για να καλύψουν τις επικοινωνιακές ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζεται το φαινόμενο της τρομοκρατικής κρίσης (ορισμός, αίτια πρόκλησης, χαρακτηριστικά κ.λπ.), σκιαγραφείται η επικοινωνιακή της αρένα και προτείνεται ένα πρότυπο μοντέλο στρατηγικής επικοινωνίας για τη διαχείριση της τρομοκρατικής κρίσης.

Η κυρίαρχη θέση του βιβλίου είναι ότι η στρατηγική επικοινωνία αποτελεί συντελεστή ήπιας ισχύος και μέσο στρατηγικής για την επικοινωνιακή αντιμετώπιση τρομοκρατικών κρίσεων και ότι δύναται να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου επικοινωνιακής αντιμετώπισης μιας τρομοκρατικής κρίσης

Περιεχόμενα:
Εισαγωγή       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Προσδιορισμός του φαινομένου της τρομοκρατικής κρίσης

1.1  Ιστορική αναδρομή
1.2  Ορισμός της τρομοκρατικής κρίσης
1.3  Αίτια πρόκλησης της τρομοκρατικής κρίσης
1.4  Είδη τρομοκρατικών κρίσεων
1.5  Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η απειλή του Ισλαμικού κράτους

2.1  Ιστορικό ίδρυσης του Ισλαμικού Κράτους (IS)
2.2  Σκιαγράφηση του Ισλαμικού Κράτους (IS)
2.3  Η Προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους (IS)
2.4  Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η τρομοκρατία ως διεθνικό φαινόμενο

3.1  Εισαγωγή
3.2  Ορισμός, χαρακτηριστικά και δομή του σύγχρονου διεθνούς συστήματος
3.3  Το κράτος ως βασική μονάδα του διεθνούς συστήματος
3.4  Ο ρόλος των διεθνών θεσμών και των μη κρατικών δρώντων στο διεθνές
σύστημα
3.5  Ο ρόλος της ισχύος στο διεθνές σύστημα
3.6  Η τάξη και η δικαιοσύνη στο διεθνές σύστημα
3.7  Η ηθική στο διεθνές σύστημα
3.8  Το ζήτημα της διεθνούς τρομοκρατίας
3.9  Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η επικοινωνιακή αρένα της τρομοκρατικής κρίσης

4.1  Οι τρομοκράτες
4.2  Οι διαχειριστές της τρομοκρατικής κρίσης
4.3  Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
4.4  Τα ειδικά κοινά και η κοινή γνώμη
4.5   Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η επικοινωνιακή διαχείριση της τρομοκρατικής κρίσης

5.1  Η διαδικασία της επικοινωνιακής διαχείρισης τρομοκρατικών κρίσεων
5.2  Η στρατηγική επικοινωνία ως συντελεστής ήπιας ισχύος για την
επικοινωνιακή διαχείριση της τρομοκρατικής κρίσης
5.3  Η διαδικασία της στρατηγικής επικοινωνίας
5.4  Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Από τη θεωρία στην πράξη

Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ
6.1  Το χρονικό της κρίσης
6.2  Η διαχείριση της κρίσης
6.3  Κριτική ανάλυση
6.4  Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Από τη θεωρία στην πράξη

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τη 13η Νοεμβρίου 2015
7.1  Το χρονικό της κρίσης
7.2  Η διαχείριση της κρίσης
7.3  Κριτική ανάλυση
7.4  Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Από τη θεωρία στην πράξη

Η εκστρατεία του Παγκόσμιου Συνασπισμού (υπό την ηγεσία των ΗΠΑ) για την αντιμετώπιση του ISIL
8.1   Ιστορικό σχηματισμού του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την    αντιμετώπιση του ISIL
8.2   Η έως τώρα δράση του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την αντιμετώπιση του ISIL
8.3   Κριτική ανάλυση
8.4   Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Βιβλιογραφία………………….