Περιγραφή:

«O σκοπός που έγραψα το βιβλίο αυτό, μιάμιση δεκαετία πριν, ήταν να συμβάλω στην αλήθεια των γεγονότων για την κρίση των Ιμίων σε βάθος και να πυροδοτήσω μια ευρύτερη και βαθύτερη συζήτηση στον επιστημονικό, πολιτικό, στρατιωτικό και διπλωματικό κόσμο στο θέμα “Χειρισμός Κρίσεων”. (…) Στο διάστημα που μεσολάβησε από την κρίση του Ιανουαρίου του 1996 γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά, όχι πάντα μετά την αναγκαία βάσανο. (…) Με την ευκαιρία της επανέκδοσης του βιβλίου θεώρησα χρήσιμο να προσθέσω ορισμένες επισημάνσεις. Δεν αποκρύπτω ότι βρέθηκα στο δίλημμα της οριοθέτησης από πλευράς εθνικής ασφάλειας των γραφόμενων ή της σιωπής. Η σιωπή, αν και είναι χρυσός, καθυστερεί την αποκάλυψη της αλήθειας και την αξιοποίηση της εμπειρίας. Ο ανοιχτός και άνευ περιορισμών διάλογος γίνεται αδιάκριτος και επιζήμιος για την εθνική ασφάλεια. Ακολούθησα τη μέση οδό. Όσο περνάει ο χρόνος θα αφαιρούνται τα σκεπάσματα της αλήθειας. Η αλήθεια δεν γερνάει. Η λήθη του παρελθόντος θα ήταν μεγάλο λάθος. (…) Είναι τραγικό να περιμένουμε το άνοιγμα των αμερικανικών και των άλλων αρχείων για να πληροφορούμαστε το τι ακριβώς συνέβη στη διαχείριση εθνικών θεμάτων και ποια ήταν η στάση ελλήνων πολιτικών». (Χρήστος Λυμπέρης)

Περιεχόμενα:

Προλεγόμενα του συγγραφέα για την έκδοση του 2009
Προλεγόμενα του συγγραφέα για την έκδοση του 1997
Εισαγωγικό σημείωμα του καθηγητή Π. Ήφαιστου, 1997
Εισαγωγικό σημείωμα του καθηγητή Π. Ήφαιστου, 2009

Κεφάλαιο 1
Εθνικά συμφέροντα. Η άμυνα στην εποχή της πληροφορίας

 • 1.1. Εθνικά συμφέροντα
  • 1.1.1. Εισαγωγή
  • 1.1.2. Αξιολόγηση της κατάστασης
 • 1.2. Εποχή της πληροφορίας και εθνική άμυνα
  • 1.2.1. Εισαγωγή
  • 1.2.2. Μηνύματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις
  • 1.2.3. Πόλεμος πληροφοριών
  • 1.2.4. Τα ΜΜΕ στον πόλεμο πληροφοριών
  • 1.2.5.Το κύμα πληροφοριών δονεί το αμυντικό σύστημα
  • 1.2.6. Πόλεμος στρατηγικών πληροφοριών

Κεφάλαιο 2
Το διεθνές σύστημα

 • 2.1. Έννοια-ορισμοί
 • 2.2. Σταθερότητα και ισορροπία του συστήματος
 • 2.3. Η ισχύς στις διεθνείς σχέσεις
 • 2.4. Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός και το παιχνίδι ισχύος
 • 2.5. Ισορροπία δυνάμεων
 • 2.6. Οι αναταράξεις στο διεθνές σύστημα

Κεφάλαιο 3
Στρατηγική θεώρηση των συγκρούσεων

 • 3.1. Η έννοια στρατηγική
 • 3.2. Στρατηγικές κινήσεις
 • 3.3. Η σύγκρουση και η αποτροπή της
 • 3.4. Πρότυπα υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων
 • 3.5. Η κρίση του πολιτικού ηγέτη στη διαμόρφωση πολιτικής
 • 3.6. Εξοπλισμοί Ελλάδας και Τουρκίας
 • 3.7. Η εμπιστοσύνη στην κρίση
 • 3.8. Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ)
 • 3.9. Ο έλεγχος εξοπλισμών και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
 • 3.10. Προς ποιο πρότυπο άμυνας θα κινηθεί η Ελλάδα;
 • 3.11. Η στρατηγική της αποτροπής
 • 3.12. Ο κατευνασμός ως στρατηγική αποφυγής της σύγκρουσης
 • 3.13. Η αποτροπή με ισοδύναμο αποτέλεσμα;

Κεφάλαιο 4
Διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών

 • 4.1. Εισαγωγή
 • 4.2. Πώς επηρεάζεται η επίλυση της διαφοράς από τις μεταβολές της κατάστασης;
 • 4.3. Πώς επιδρούν οι αντιλήψεις των πολιτικών ηγετών στην αντιμετώπιση της διαφοράς;
 • 4.4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • 4.5. Επικίνδυνες επιλογές
 • 4.6. Προς σύναψη συμφωνίας
 • 4.7. Πρακτικές οδηγίες στη ρύθμιση διακρατικών διαταραχών