Περιγραφή:

Στην Ελλάδα δεν µπόρεσαν οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας να δουν έγκαιρα την πραγµατικότητα µέσα και έξω από τα σύνορά µας και να διαµορφώσουν ένα εθνικό όνειρο που θα ενεργοποιούσε τα αποθέµατα δύναµης του ελληνισµού. Επιδείξαµε αδυναµία να κατανοήσουµε ό,τι µας περιβάλλει. Δεν στοχαστήκαµε στρατηγικά. Χωρίς να το καταλάβουµε, γυρίζουµε µαζί µε ένα τροχό που τον κινούν άλλοι. Υπάρχει σύγχυση και αβεβαιότητα για το τέρµα της πορείας που ακολουθούµε. Μας πνίγει η πολιτική µετριότητα, το µορφωτικό έλλειµµα, η αδυναµία να αντισταθούµε στις υπαγορεύσεις των συµµάχων µας. Αλλοτριωθήκαµε ως άτοµα και κοινωνία. Είναι καιρός να επιστρέψουµε στην κοινωνία αξιών, στο πνεύµα της προσφοράς προς το σύνολο. Χωρίς τη σταύρωση του εαυτού µας δε θα αναστηθεί η χώρα. Οι αδυναµίες του «εµείς», οι στόχοι της Δύσης και, κυρίως, των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ, το γεωπολιτικό ανισοζύγιο µε την Τουρκία συντηρούν πρόβληµα εθνικής ασφάλειας. Η ουσία βρίσκεται στο ότι επιχειρείται να διακοπεί η ενότητα του ελληνισµού διαµέσου του Αιγαίου. Τα σύνορά µας και τα νόµιµα δικαιώµατά µας θα τα εξασφαλίσουµε εµείς, µε τη δική µας δύναµη. Επιλογή µας πρέπει να είναι το δίκαιον πράττειν, το καλώς πολιτεύεσθαι, το σωφρόνως ζειν και το µέχρι θανάτου µάχεσθαι τοις πολεµίοις. Μπορούµε να κρατήσουµε τα άροτρο στα χέρια µας βλέποντας µπροστά για µια νέα σπορά. Στο βιβλίο µου αφηγούµαι, προβληµατίζοµαι, εκτιµώ και προτείνω για ζητήµατα µε τα οποία συναντήθηκα στην πολύχρονη θητεία µου στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις.

Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΣΚΡΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

 • Τα παιδικά µου χρόνια (1935-1952)
 • Ναυτικός δόκιµος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΛΟΙΑ, ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

 • Αντιτορπιλικό ΔΟΞΑ
  • Σύγκρουση µε ανακτορικούς
  • Η πρώτη «επιταγή» ως αξιωµατικός
 • Επεισόδιο στο καταδροµικό ΕΛΛΗ
  • Η άνασσα καίγεται
 • Το αποβατικό υποστήριξης ΒΛΑΧΑΒΑΣ
  • Στην Άπω Ανατολή
 • Αντιτορπιλικό ΛΕΩΝ
  • Βοµβίδα στη γέφυρα υποβρυχίου
 • Η κανονιοφόρος ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
  • Επιβολή της δικτατορίας – στασιµότητα
 • Αντιτορπιλικό ΣΦΕΝΔΟΝΗ
  • Το µάτι της ΚΥΠ στο καράβι
 • Αντιτορπιλικό ΠΑΝΘΗΡ
  • Σύλληψη από τη δικτατορία
 • Δεξαµενόπλοιο ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ
  • Η µεταπολίτευση, 1974
 • Αντιτορπιλικό ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
  • Στον Κόλπο του Λέοντος µε 11 µποφόρ
 • Διοικητής αντιτορπιλικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

 • Το κίνηµα του Κωνσταντίνου, 13 Δεκεµβρίου 1967
 • Το κίνηµα του Ναυτικού, Μάιος 1973
 • Το διάγγελµα του κινήµατος του Ναυτικού
 • Απότακτος στο βιοπάλη
  • Πρώτη επαφή µε την ιδιωτική οικονοµία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 • Απόκτηση του πτυχίου Συνεννόησης στην Αγγλία
 • Διευθυντής Επικοινωνιών ΓΕΝ
  • Τοµές στις επικοινωνίες
  • Εµπόδια του προγράµµατος από τους Αµερικανούς
 • Στο επιτελείο Comnavsouth στο ΝΑΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

 • Διοικητής ναυτικής εκπαίδευσης
 • Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων
 • Σπουδαστής της Ναυτικής Σχολής Πολέµου
 • Συνάντηση µε τον ναύαρχο Εγκολφόπουλο
 • Επιτελής της Σχολής Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ)
 • Φοιτητής στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς σε ηλικία σαράντα ετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Γενικά
 • Επεισόδιο µε Αµερικανό αξιωµατούχο
 • Αναφορά στον πρωθυπουργό, Μάρτιος 1983
 • Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα
 • Οι αµερικανικές βάσεις στην Ελλάδα
 • Επικοινωνία µε τον πρωθυπουργό για το θέµα των βάσεων
 • Στην οµάδα διαπραγµατεύσεων για τις βάσεις ως Αρχηγός Στόλου
  • Αµυντική βοήθεια
  • Αεροναυτικός ρόλος
 • Άκοµψη διπλωµατική ενέργεια των ΗΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

 • Εκτιµήσεις για τα ελληνοαµερικανικά
 • Σηµαντική προειδοποίηση προς την Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ

 • Τα πρώτα βήματα
 • Πρόγραµµα Λειτουργικής Αναβάθµισης του Στόλου
 • Κωδικοποίηση και αξιοποίηση των εµπειριών των αξιωµατικών
 • Η έδρα του Αρχηγού Στόλου
 • Ενδοκλαδικές παγίδες
 • Μια σηµαδιακή πρωτοβουλία
 • Παραίτηση από την οµάδα διαπραγµατεύσεων για τις βάσεις
 • Πρόσωπο µε πρόσωπο µε την πολιτική ηγεσία
 • Ο υπουργός Άµυνας υποβαθµίζει τους αξιωµατικούς
 • Πρόγραµµα ναυτικών εξοπλισµών
 • Αποστρατεία µε την αλλαγή της κυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1987

 • Εισαγωγικά
 • Γεωπολιτική πετρελαίου
 • Τουρκικές ενέργειες και ελληνικές αντιδράσεις
 • Η στάση των ΗΠΑ
 • Ο στόλος στην κρίση του Μαρτίου 1987
 • Η παρουσία του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο
 • Διοικητική µέριµνα
 • Προσωπικό
 • Μετά την κρίση
 • Προσωπική αναφορά στον πρωθυπουργό
 • Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (1989-1993)

 • Αποστρατεία
 • Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
 • Επαφές µε τον Ανδρέα Παπανδρέου µετά το 1989
 • Η επαναφορά µου από την αποστρατεία ως ΑΓΕΕΘΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

 • Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης
  • Γενικά
  • Οι προτάσεις των ΗΠΑ για τα αµφισβητούµενα εδάφη
 • Η άµυνα της Κύπρου
 • Ο κρίσιµος Νοέµβριος του 1994
 • Η κρίση στα Βαλκάνια
  • Γενικά
  • Το όραµά µου για ειρήνη
  • Γενικές παρατηρήσεις
 • Αποτίµηση του στρατηγικού περιβάλλοντος στα µέσα του 1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΩΣ ΑΓΕΕΘΑ

 • Εκτιµήσεις – εισηγήσεις στην κυβέρνηση
 • Επαφές µε τον Τούρκο ΑΓΕΕΘΑ
 • Αποδέκτης επίµονων πιέσεων
 • Αντίδραση στην επιστολή του Αµερικανού ΑΓΕΕΘΑ στη Γερουσία
 • Το πρόβληµα των νατοϊκών ασκήσεων
 • Τα δύο χρόνια προσαρµογής στο ΝΑΤΟ (1994-1995)
  • Ανατολική Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα και Μέση Ανατολή
  • Βαλκάνια και γειτονικές περιοχές
 • Νέα δοµή διοίκησης του ΝΑΤΟ, οι ελληνικές υποχωρήσεις
 • Η Ελλάδα στη ΔΕΕ
 • Μια παραίτηση που δεν ολοκληρώθηκε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 1994-1996

 • Ανησυχίες για το αµυντικό σύστηµα
 • Πρόγραµµα λειτουργικής αναβάθµισης ΓΕΕΘΑ
 • Εµπλοκή της πολιτικής ηγεσίας στην επιχειρησιακή εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάµεων
 • Η Ορθοδοξία στις Ένοπλες Δυνάµεις
 • Προβλήµατα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων
 • Ανώτατη στρατιωτική εκπαίδευση
 • Θεσµικός εκσυγχρονισµός
 • Πολιτικοστρατιωτική κινητοποίηση σε έκτακτες ανάγκες (ΠΣΕΑ)
 • Η συµµετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων σε ειρηνευτικές αποστολές
 • Οικονοµίες στις αµυντικές δαπάνες
 • Στρατηγικός προβληµατισµός των ανώτατων στελεχών
 • Ειδικές Δυνάµεις
 • Στρατιωτική συνεργασία µε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

 • Αµυντική έρευνα
 • Εξοπλισµοί
 • Υστέρηση αµυντικής βιοµηχανίας
 • Αποτελεσµατικότητα του αµυντικού συστήµατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ – Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Γενικά
 • Τα Ίµια είναι ελληνική επικράτεια
 • Διεύθυνση της κρίσης
 • Πληροφορίες – Τουρκικές ενέργειες
 • Ενέργειες – κινήσεις ελληνικής πλευράς
 • Μερικές επισηµάνσεις
  • Στρατηγικό επίπεδο
  • Πολιτικό επίπεδο
  • Στρατιωτικό επίπεδο
 • Το ΚΥΣΕΑ της 8ης Φεβρουαρίου 1996
 • Συµπερασµατικά
 • Επιστροφή στην ιδιωτική ζωή

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

 • Αποτίµηση του παρόντος – ανίχνευση του µέλλοντος
 • Η Ελλάδα του 2010