Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68399158
ISBN: 960-7803-25-6
Σχήμα: 14×21
Τιμή: 25,00 €
Σελίδες: 349

 

Περιγραφή:

Πολλοί υποστηρίζουν πως τα έργα πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας του Pωλς είναι εφάµιλλα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Μεταξύ των έργων του που προσέλκυσαν την προσοχή είναι η Θεωρία της Δικαιοσύνης και ο Πολιτικός Φιλελευθερισµός. Ως συνέχεια αυτών των κειµένων, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως το παρόν έργο – καρπός της πιο ώριµης φάσης της πνευµατικής του διαδροµής και ενδεχοµένως το κύκνειο στοχαστικό άσµα του Pωλς– αποτελεί το σηµαντικότερο κείµενο της φιλελεύθερης σκέψης στον στίβο της πολιτικής φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων. Ο Pωλς επεξεργάζεται, µεταξύ πολλών άλλων, την ιδέα ενός διεθνούς «κοινωνικού συµβολαίου», δηλαδή αρχές συµβατές µε τις αρχές του διεθνούς δικαίου για µη επέµβαση και διακρατική ισοτιµία. Αναζητεί επίσης τις ηθικές βάσεις που καθορίζουν τα πολιτικά κριτήρια που ενδεχοµένως οδηγούν σ’ έναν κόσµο πιο δίκαιο και πιο ειρηνικό και προσδιορίζει τα όρια της «λελογισµένης άσκησης εξουσίας».

Περιεχόμενα:

ΜΕΡΟΣ I
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 • Το δίκαιο των Λαών ως ρεαλιστική ουτοπία
 • Γιατί λαοί και όχι κράτη;
 • Δύο πρωταρχικές θέσεις
 • Οι αρχές του Δικαίου των Λαών
 • Δηµοκρατική ειρήνη και η σταθερότητά της
 • Η κοινωνία των φιλελεύθερων λαών και η δηµόσια λογική της

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΩΕΩΔΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 • Ανεκτικότητα προς τους µη φιλελεύθερους λαούς
 • Επέκταση σε ευπρεπώς ιεραρχηµένους λαούς
 • Ευπρεπής συµβουλευτική ιεραρχία
 • Ανθρώπινα δικαιώµατα
 • Σχόλια επί της διαδικασίας του Δικαίου των Λαών
 • Συµπερασµατικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Η ΜΗ ΙΔΕΩΔΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

 • Το δόγµα του δίκαιου πολέµου: Το δικαίωµα στον πόλεµο
 • Το δόγµα του δίκαιου πολέµου: Η διεξαγωγή του πολέµου
 • Επιβαρηµένες κοινωνίες
 • Σχετικά µε τη διανεµητική δικαιοσύνη µεταξύ των λαών

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 • Η δηµόσια λογική και το Δίκαιο των Λαών
 • Η συµφιλίωση στον κοινωνικό µας κόσµο
 • Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ
 • Η ιδέα της δηµόσιας λογικής
 • Το περιεχόµενο της δηµόσιας λογικής
 • Θρησκεία και δηµόσια λογική στη δηµοκρατία
 • Η ευρεία θεώρηση της δηµόσιας πολιτικής κουλτούρας
 • Σχετικά µε την οικογένεια ως µέρος της βασικής δοµής
 • Ζητήµατα γύρω από τη δηµόσια λογική
 • Συµπεράσµατα