Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68398985
ISBN: 978-960-7803-37-5
Σχήμα: 14×21
Τιμή: 30,00 €
Σελίδες: 607

Σελίδα facebook

Περιγραφή:

Σ’ αυτό το εξαιρετικά περιεκτικό βιβλίο ο Adam Watson επιχειρεί να εξετάσει την υφιστάμενη διεθνή κοινωνία της νεότερης εποχής στα πλαίσια μιας ευρύτερης μελέτης που αντλεί από ολόκληρη την παγκόσμια ιστορία. Ακολουθώντας τις μεθόδους της ιστορικής κοινωνιολογίας, απομονώνει, αναλύει και συγκρίνει τις ουσιώδεις και διαχρονικά συγκρίσιμες δομές κάθε μείζονος διεθνούς κοινωνίας από την πρώιμη αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Προσφέρει μια αυστηρά πειθαρχημένη και θεωρητικά θεμελιωμένη συγκριτική ανάλυση των κύριων περιπτώσεων διεθνών κοινωνιών στην παγκόσμια ιστορία.

Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Πεδίο και ορισμοί

ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σουμερία: Το πρώτο σύστημα κρατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 . Ασσυρία: Η πρώτη αυτοκρατορία της Εγγύς Ανατολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Περσία: Αυτοκρατορική μετριοπάθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 . Κλασσική Ελλάδα:Ανεξαρτηρία και ηγεμονία

 • Η απόπειρα των Περσών για ηγεμονία
 • Διαρχία
 • Η απόπειρα των Αθηναίων για ηγεμονία
 • Συνελεύσεις και η ειρήνη του βασιλιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Το μακεδονικό σύστημα: Εξελληνισμός του περσικού συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 . Ινδία: Πολλαπλές ανεξαρτησίες και η Αυτοκρατορία των Μαουρύα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 . Κίνα: Ηγεμονία, εμπόλεμα κράτη και αυτοκρατορία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 . Ρώμη: Η τελική κλασική αυτοκρατορική σύνθεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Η Βυζαντινή Οικουμένη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Το Ισλαμικό σύστημα: Προσαρμογή πολλών παραδόσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Το αρχαίο σύστημα κρατών: Ορισμένες θεωρητικές συνεπαγωγές

 • Κανόνες και κουλτούρα
 • Θέσεις των συστημάτων κατά μήκος του φάσματος
 • Δομή των αυτοκρατορικών συστημάτων
 • Η περιφέρεια και το κέντρο
 • Νομιμοποίηση και προσαρμοστικότητα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Μεσαιωνική Ευρώπη. Η πρωτοβουλία της Λατινικής Χριστιανοσύνης

 • Η φύση της μεσαιωνικής κοινωνίας
 • Οι απαρχές της εθνικότητας και της κρατικής οντότητας
 • Μεσαιωνικές στάσεις απέναντι στον πόλεμο και στη δικαιοσύνη
 • Η επέκταση της Ευρώπης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Η Αναγέννηση στην Ιταλία, το Stato

 • Τα ιταλικά κράτη
 • Το Stato
 • Μισθοφορικά στρατεύματα
 • Μόνιμες διπλωματικές αποστολές
 • Η ισορροπία της ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Η Αναγέννηση στην Ευρώπη, το Stato εκτός Ιταλίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Η απόπειρα των Αψβούργων για ηγεμονία

 • Η επίδραση της μεταρρύθμισης στο ευρωπαϊκό σύστημα κρατών
 • Αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγεμόνων
 • Ο ρόλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
 • Η ηγεμονία των Αψβούργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Βεστφαλία, μία αντι-ηγεμονική κοινοπολιτεία κρατών.

 • Ο Ρισελιέ και η αντι-ηγεμονική συμμαχία
 • Η νέα τάξη πραγμάτων μετά τη συνθήκη της Βεστφαλίας
 • Η ηγεμονία του Λουδοβίκου ΙΔ΄
 • Κρατική οντότητα και εθνικότητα
 • Τα όρια και το κέντρο
 • Ορισμένες συνέπειες της Βεστφαλίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. Ο αιώνας της λογικής και της ισορροπίας

 • Το διεθνές δίκαιο
 • Η νομιμοποίηση
 • Ο διπλωματικός διάλογος
 • Η χρήση βίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. Ευρωπαϊκή επέκταση. Υπερπόντια και χερσαία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20. Η αυτοκρατορία του Ναπολέοντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21. Συλλογική ηγεμονία. Το Κονσέρτο της Ευρώπης του 19ου αιώνα

 • Τα πρώτα τριάντα χρόνια
 • Η ενδιάμεση περίοδος: Επανάσταση και προσαρμογή
 • Η ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων του Μπίσμαρκ
 • Αρχές και πρακτικές: Ενεξαρτησία και ηγεμονία
 • Κοινή κουλτούρα: η Κοινωνία και το σύστημα
 • Σύγκριση με άλλα συστήματα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: H παγκόσμια διεθνής κοινωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. Το Ευρωπαϊκό σύστημα καθίσταται παγκόσμιο

 • Ένα ρυθμισμένο σύστημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 . Η κατάρρευση της ευρωπαϊκής ηγεμονίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 . Η εποχή των υπερδυνάμεων και της απο-αποικιοποίησης

 • Οι δύο υπερδυνάμεις
 • Η επίσημη διεθνής δομή
 • Μία διπολική κοινωνία
 • Ο Ψυχρός Πόλεμος
 • Η απο-αποικιοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 . Η σύγχρονη διεθνής κοινωνία κληρονόμος του παρελθόντος

 • Η θέση των λιγότερων ισχυρών κρατών
 • Στρατηγική ρευστότητα
 • Οικονομική καινοτομία
 • Ένα πιο ενοποιημένο σύστημα
 • Επίλογος: Ορισμένες εκτιμήσεις για το μέλλον