εθνικοαπελευθεερωτικός αγώνας Κύπρου

Λάζαρος Μαύρος, Παρουσίαση βιβλίου: «Ποίηση Ευαγόρα Παλληκαρίδη – επιλογή Γεωργίας Παλληκαρίδου – Ποσπορή», Εκδόσεις Πήλιο.

Όταν του λαού μας κάποιοι στο μέλλον ηγέτες αποφασίσουν, οψέποτε, ν’ ανακρούσουν πρύμναν και να στρατηγήσουν πανεθνική αγωνιστική πολιτική απελευθέρωσης, είναι βέβαιο ότι, τότε, οι νέοι αυτού του τόπου θα στραφούν ξανά στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Για να κάνουν ξανά την… Read More ›