Εγγραφείτε στο Newsletter και κερδίστε 10% έκπτωση για την πρώτη σας παραγγελία! 

Paul Saunders, Tillerson Defines ‘America First’

Paul Saunders, Tillerson Defines ‘America First’

Σημείωση. Στο τέλος, μετά το άρθρο του Paul Saunders παρατίθεται η ομιλία του Υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ και το σχετικό βίντεο. 
Secretary of State Rex Tillerson’s May 3 address to State Department employees is perhaps the most important and comprehensive articulation of the Trump administration’s foreign policy approach since candidate Donald Trump’s April 2016 foreign policy address (to a group invited by The National Interest). For the first time, a senior administration official has outlined a foreign policy concept that delivers on the vision that President Trump promised during the campaign. Secretary Tillerson appeared confident, articulate and thoughtful in explaining what “America first” means for U.S. foreign policy, in assessing key regional priorities, and in connecting both to the State Department and its mission. If he and the administration can succeed in executing policies on this basis, the Trump administration will successfully reorient U.S. foreign policy to meet the challenges of the 21st century. Tillerson’s remarks are a serious and encouraging start to the process and he and the aides behind it, perhaps including State’s policy planning chief Brian Hook (one of few senior political appointees in the building), deserve praise for their efforts.
Secretary Tillerson began by explaining that he and President Trump see America’s “partnerships and alliances” as having become “a little bit out of balance” during the post-Cold War era. This phrasing and Tillerson’s subsequent explanation in his remarks made clear that he was referring to America’s dealings with its “trading partners”—especially “emerging economies”—and not only what he described as the “notional obligations” of America’s NATO allies to increase their defense spending. He further stressed that restoring balance in these relationships would require “engagement with others” and thus clarified that it would not be a form of isolation or retreat as some fear.
A second major focus in his remarks, which has since received considerable attention, was Secretary Tillerson’s effort to answer the question “how do we represent our values?” He started with the unambiguous statement that “guiding all of our foreign policy actions are our fundamental values” which “never change” and are “on our shoulder wherever we go.” At the same time, however, Tillerson acknowledged the reality that “if you condition our national security efforts on someone adopting our values, we probably can’t achieve our national security goals or our national security interests.” He was then more specific, adding that “in some circumstances, we should and do condition our policy engagements on people adopting certain actions as to how they treat people. They should. We should demand that. But,” he continued, “that doesn’t mean that’s the case in every situation. And so we really have to understand, in each country of each region of the world that we’re dealing with, what are our national security interests, what are our economic prosperity interests, and then as we can advocate and advance our values.”
This is a practical and realistic approach to one of the most difficult problems in U.S. foreign policy, reconciling our interests and our values. It states explicit that America’s fundamental values should guide U.S. policy while making clear that Washington cannot condition U.S. national security upon others’ adoption of American standards and practices in governance and human rights on a timeline sufficiently rapid to satisfy U.S. political cycles. As Tillerson explained, “I hear that from government leaders all over the world: You just can’t demand that of us, we can’t move that quickly, we can’t adapt that quickly.” In some cases, this retort may reflect genuine intent to change behavior in the face of economic, social or political obstacles. In others, of course, it is almost surely a deflection. Yet America cannot afford that either should prevent U.S. officials from working with foreign governments to protect vital national interests. And no small number of the governments from which we most need cooperation are precisely those that fall far short in reflecting American values.
Still, there are predictable critics of this approach, especially among those who have opposed President Trump from the outset and who reject any scrutiny of the costs and consequences of their preferred interventionist course. Thus neo-conservative professor Eliot Cohen, an organizer of anti-Trump open letters, rather disingenuously seeks to take Tillerson’s calibrated approach to its extreme, arguing that “since there are always some kind of security and economic interests in play, America cannot stand for much in the world beyond a kind of national selfishness, less intense perhaps but essentially no different than that of China or Russia.” This is preposterous and directly contradicts both Tillerson’s clear statement about the guiding role of American values in U.S. policy as well as his more nuanced and logically unimpeachable acknowledgement that Washington will be in a better position to insist upon American values “in some circumstances” than in others.
Bizarrely, Cohen also tries to marshal the Declaration of Independence, the Constitution, the Gettysburg Address, and the Bill of Rights as arguments against Tillerson’s approach. This is intellectually dishonest. The first sentence of the Constitution states: “We the People of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.” This statement—the preamble to the Constitution—explicitly puts America first. It describes the purpose of the Constitution, and of the U.S. government, as serving “ourselves and our posterity.” That means American citizens, not the citizens of foreign countries.
In citing the Declaration of Independence, Cohen perhaps has in mind its historic and inspirational insistence that “we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.” But there are two other self-evident truths. One is “that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed”—an obvious failing in many authoritarian regimes. The other is “that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.” This is an assertion of the right to self-determination among the wronged, not a call for a global effort to apply America’s emerging principles. Indeed, one of George Washington’s most consequential foreign policy decisions was to avoid intervening in the French Revolution to support efforts to overthrow the autocrat King Louis XVI and establish a democracy.
Cohen is equally off-target in trying to use former Secretary of State Dean Acheson against his modern-day successor. In his book Present at the Creation, Acheson took pride in a policy that “placed the strategic approach to practicable objectives, concretely and realistically conceived, ahead of generalizations, even those wearing the garb of idealism.” NSC-68, a founding document of America’s Cold War strategy that Acheson had an important role in formulating as Secretary of State, is even more specific in asserting that “in relations between nations, the prime reliance of the free society is on the strength and appeal of its idea, and it feels no compulsion sooner or later to bring all societies into conformity with it.” Dean Acheson was no crusader and, like most of the founders almost two hundred years before him, prioritized America’s value as an example, not an enforcer, of moral principles of government. Ensuring that the United States provides a powerful example for others is among the President’s important responsibilities.
There are, in fact, sound reasons for the careful balance between interests and values that Secretary Tillerson describes. First, Tillerson is right that America cannot always afford to stake its security on the degree to which others are prepared to accommodate our values. Sometimes, our security needs may be too great. In other cases, the values Washington advocates internationally may be politically contested within the United States and therefore subject to whipsaw reversals when conservatives or progressives assume power. Sacrificing U.S. security interests to advance a value that could take a generation or more to instill when the next administration or Congress will likely abandon it in an early executive order, law, or administrative directive makes little sense.
Second, as many have argued, because Washington can’t apply its principles universally, it inherently applies them selectively. Foreign leaders, American and foreign journalists, and others ask U.S. officials to justify the differences between cases. If officials admit that America applies its principles selectively after asserting their universality, they admit to hypocrisy. The alternative is to obscure or defend indefensible conduct, which tacitly but openly acknowledges hypocrisy at a greater moral cost. Secretary Tillerson’s position avoids this problem by stipulating from the beginning that the U.S. government will be selective in pressing others to adopt American values.
Third, and perhaps most important, Americans are far more likely to forgive their leaders for their perceived lapses in promoting values than their perceived failures to protect national interests. Polling by organizations like the Chicago Council on Global Affairs regularly demonstrates that Americans give greater priority to terrorism, nuclear proliferation, and jobs in U.S. foreign policy than they assign to democracy or human rights. This doesn’t mean that Americans don’t think human rights are important or that they don’t want their leaders to conduct a moral foreign policy that asserts American values. What it does mean is that when they are forced to choose, they put security and economic objectives first.
More convincingly, voters elected Barack Obama and then Donald Trump as President of the United States rather than John McCain and Hillary Clinton. Obama’s 2008 victory owed a great deal to public rejection of George W. Bush’s transformation of what were security-based wars in Afghanistan and Iraq into costly nation-building projects to bring democracy to these two deeply fractured nations. Eight years later, this sentiment appeared to endure even among conservative and military-friendly South Carolina Republicans who voted for Trump during the state’s 2016 presidential primary following what many pundits considered politically fatal criticism of Bush over Iraq. Foreign policy, like other policies in a democratic society, ultimately depends upon the consent of the governed.
Faced with these facts, those determined to equate America’s interests with its values usually argue that a president able to communicate more effectively with the public could solve this problem. This ignores the fact that even one of America’s best political communicators—Bill Clinton—failed at this task in pursuing interventions in Haiti, Somalia and elsewhere. Recall that candidate George W. Bush’s statement that “what we need to do is convince people who live in the lands they live in to build the nations” rather than Americans. It similarly dispenses Clinton’s only recent superior in this skill, the “great communicator” Ronald Reagan, who took a more candid and humble approach to American values than many recall when he acknowledged that “our nation, too, has a legacy of evil with which it must deal” several paragraphs before famously describing the Soviet Union as an “evil empire.” And notwithstanding this 1983 characterization, Reagan was ready to negotiate with Soviet leader Mikhail Gorbachev only two years later, long before most Americans and especially most conservatives were prepared to do so.
Secretary Tillerson’s remarks were refreshingly honest and direct. They establish the basis for a policy that can both protect and advance U.S. national interests as well as assert American values in practice rather than through inconsistently executed rhetoric. That he wisely outlined his views to a State Department audience rather than a Washington think tank or in another venue highlights both Tillerson’s good judgment in winning over the building before “the blob” and his adroitness in establishing his foreign policy role without attempting to compete with or overshadow the president. Here—and in his repeated result-oriented references to ensuring that the State Department will “deliver on mission”—Secretary Tillerson’s background as a corporate leader may be most visible. Rather than immediately seeking public attention, for which he took some heat from the media, he has used his initial months in office to familiarize himself with the State Department and to learn his job. He seems readily to grasp that to succeed in performing for his shareholders, the American people, he cannot do without the support of his superior or his subordinates. And he appears to recognize that good intentions and pious pronouncements are no substitute for satisfactory outcomes—a stark contrast to his two political predecessors.
Paul J. Saunders, associate publisher of the National Interest, is executive director of the Center for the National Interest. This analysis first appeared in the National Interest and has been republished with permission.
Πηγή: http://www.realclearworld.com/articles/2017/05/08/tillerson_defines_america_first.html

Η πλήρης ομιλία του Υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ στις 3 Μαιου.

Remarks to U.S. Department of State Employees

 Πηγή: https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/05/270620.htm
Rex W. Tillerson, Secretary of State, Dean Acheson Auditorium, Washington, DC
May 3, 2017

Το κείμενο της ομιλίας:
SECRETARY TILLERSON: Good morning. (Applause.) Thank you. Thank you.
Are we on? Can you all hear me back there in the back? Can you hear me now? (Laughter.) Can you hear me now?
AUDIENCE: Yes.
SECRETARY TILLERSON: All right. I told them I have to walk around. My wife has always said if you tied my hands down to my side, I would be a complete mute. (Laughter.) So I’m not great at podiums. I do know how to read a speech, but I thought today we’d just have a chat.
So I’ve been here about three months now, we’ve been working alongside one another, and so I thought it’d be worthwhile to just share a few of my perspectives with you on where I think we are and some things that are coming that I know are of interest to you.
But before I do that, I would be remiss if I did not thank all of those who have stepped into acting roles during these past three months to help me, and starting with acting Deputy Secretary Tom Shannon, who’s just been stellar. (Applause.) But I also want to acknowledge the large number of people who are – stepped into under secretary, assistant secretary roles, director roles, and a number of chief of missions around the world as well. Your willingness to step up and not just fill that role, but to take responsibility for the role and to lead the organization through some pretty challenging first 90 days – it’s not like we haven’t had some things to work on. And so I want to express my appreciation to all of you for helping me and helping my team as we came on board. And I’ve just been really gratified at the work that everyone’s undertaken in that regard.
So I thought we’d talk about a couple of things. I want to share my perspective as to how does this administration’s policies of “America first” fit into our foreign policy and foreign affairs. And so I want to touch on that. And then I’ll take a quick walk around the world. Most of you have some familiarity of what’s going on around the world, but I thought just regionally I’d hit each one of them very quickly, to share with you my perspective on kind of where I feel we are, and then in some areas where we’ve not yet had time to devote the attention to we would like, and I don’t want that to be in any way considered that we don’t think those are important. It’s kind of a – what’s the hottest fire that we’ve got to deal with?
So I want to talk about that a little bit, and then spend some time at the end talking about where we’re going in the future of the department, USAID, and, as you know, we just kicked off this listening exercise.
So let’s talk first about my view of how you translate “America first” into our foreign policy. And I think I approach it really that it’s America first for national security and economic prosperity, and that doesn’t mean it comes at the expense of others. Our partnerships and our alliances are critical to our success in both of those areas. But as we have progressed over the last 20 years – and some of you could tie it back to the post-Cold War era as the world has changed, some of you can tie it back to the evolution of China since the post-Nixon era and China’s rise as an economic power, and now as a growing military power – that as we participated in those changes, we were promoting relations, we were promoting economic activity, we were promoting trade with a lot of these emerging economies, and we just kind of lost track of how we were doing. And as a result, things got a little bit out of balance. And I think that’s – as you hear the President talk about it, that’s what he really speaks about, is: Look, things have gotten out of balance, and these are really important relationships to us and they’re really important alliances, but we’ve got to bring them back into balance.
So whether it’s our asking of NATO members to really meet their obligations, even though those were notional obligations, we understand – and aspirational obligation, we think it’s important that those become concrete. And when we deal with our trading partners – that things have gotten a little out of bounds here, they’ve gotten a little off balance – we’ve got to bring that back into balance because it’s not serving the interests of the American people well.
So it doesn’t have to come at the expense of others, but it does have to come at an engagement with others. And so as we’re building our policies around those notions, that’s what we want to support. But at the end of it, it is strengthening our national security and promoting economic prosperity for the American people, and we do that, again, with a lot of partners.
Now, I think it’s important to also remember that guiding all of our foreign policy actions are our fundamental values: our values around freedom, human dignity, the way people are treated. Those are our values. Those are not our policies; they’re values. And the reason it’s important, I think, to keep that well understood is policies can change. They do change. They should change. Policies change to adapt to the – our values never change. They’re constant throughout all of this.
And so I think the real challenge many of us have as we think about constructing our policies and carrying out our policies is: How do we represent our values? And in some circumstances, if you condition our national security efforts on someone adopting our values, we probably can’t achieve our national security goals or our national security interests. If we condition too heavily that others must adopt this value that we’ve come to over a long history of our own, it really creates obstacles to our ability to advance our national security interests, our economic interests. It doesn’t mean that we leave those values on the sidelines. It doesn’t mean that we don’t advocate for and aspire to freedom, human dignity, and the treatment of people the world over. We do. And we will always have that on our shoulder everywhere we go.
But I think it is – I think it’s really important that all of us understand the difference between policy and values, and in some circumstances, we should and do condition our policy engagements on people adopting certain actions as to how they treat people. They should. We should demand that. But that doesn’t mean that’s the case in every situation. And so we really have to understand, in each country or each region of the world that we’re dealing with, what are our national security interests, what are our economic prosperity interests, and then as we can advocate and advance our values, we should – but the policies can do this; the values never change.
And so I would ask you to just – to the extent you could think about that a little bit, I think it’s useful, because I know this is probably, for me, it’s one of the most difficult areas as I’ve thought about how to formulate policy to advance all of these things simultaneously. It’s a real challenge. And I hear from government leaders all over the world: You just can’t demand that of us, we can’t move that quickly, we can’t adapt that quickly, okay? So it’s how do we advance our national security and economic interests on this hand, our values are constant over here.
So I give you that as kind of an overarching view of how I think about the President’s approach of “America first.” We must secure the nation. We must protect our people. We must protect our borders. We must protect our ability to be that voice of our values now and forevermore. And we can only do that with economic prosperity. So it’s foreign policy projected with a strong ability to enforce the protection of our freedoms with a strong military. And all of you that have been at this a long time understand the value of speaking with a posture of strength – not a threatening posture, but a posture of strength. People know we can back it up.
So with that in mind, let me just quickly walk around the world and give you my assessment of where we are in some of the early stages of policy that’s underway and some that’s yet to be developed.
So as all of you clearly understand, when we came in to the State Department, the administration came in, was sworn in, immediately confronted with a serious situation in North Korea. Now, the prior administration, as all of you know, President Obama told President Trump this was going to be your greatest threat that you’re going to have to manage, and he was right.
So it was – it’s right on the doorstep. And so it got immediate attention. It was the first policy area that we began to develop in terms of what is our overarching strategic approach and how do we want to execute against that. In evaluating that, what was important to us and to me to understand was, first, where are our allies? And so engaging with our allies and ensuring that our allies and we see the situation the same – our allies in South Korea, our allies in Japan.
And then, secondly, it was to engage with the other regional powers as to how do they see it. And so it was useful and helpful to have the Chinese and now the Russians articulate clearly that their policy is unchanged; they – their policy is a denuclearized Korean Peninsula. And of course we did our part many years ago. We took all the nuclear weapons out of South Korea. So now we have a shared objective, and that’s very useful, from which you then build out your policy approaches and your strategies.
So many people are saying, well, gee, this is just the same thing we’ve tried over and over – we’re going to put pressure on the regime in Pyongyang, they’re not going to do anything, and then in the end we’ll all cave. Well, the difference, I think, in our approach this time is we’re going to test this assumption, and when the – when folks came in to review the situation with me, the assumption was that China has limited influence on the regime in Pyongyang, or they have a limited willingness to assert their influence. And so I told the President we’ve got to test that, and we’re going to test it by leaning hard into them, and this is a good place to start our engagement with China.
And so that’s what we’ve been doing, is leaning hard into China to test their willingness to use their influence, their engagement with the regime in North Korea. All of it backed up by very strong resolve on our part to have a denuclearized peninsula with a commitment to our security alliances on the peninsula and in the region to our important allies Japan and South Korea.
So it’s a pressure campaign that has a knob on it. I’d say we’re at about dial setting 5 or 6 right now, with a strong call of countries all over the world to fully implement the UN Security Council resolutions regarding sanctions, because no one has ever fully implemented those. So we’re going to lean into people to fully implement them. We’ve told them we’re watching what you’re doing. When we see you not implementing, we see companies or we see individuals that are violating these sanctions, we’re going to contact you and we’re going to ask you to take care of it. If you can’t take care of it or you simply don’t want to take care of it for your own internal political reasons, we will. We’ll sanction them through third-country sanctions.
So we are being very open and transparent about our intentions, and we’re asking our partners around the world to please take actions on your own. We want you to control how that happens. We’re not trying to control it for you, but we have an expectation of what you will do. So we’re putting that pressure on. We are preparing additional sanctions, if it turns out North Korea’s actions warrant additional sanctions. We’re hopeful that the regime in North Korea will think about this and come to a conclusion that there’s another way to the future. We know they have – they’re – they aspire to nuclear weapons because it’s the regime’s belief it’s the only way they can secure their future.
We are clear – we’ve been clear to them this is not about regime change, this is not about regime collapse, this is not about an accelerated reunification of the peninsula, this is not about us looking for an excuse to come north of the 38th Parallel. So we’re trying to be very, very clear and resolute in our message to them that your future security and economic prosperity can only be achieved through your following your commitments to denuclearize.
So this is where we are. We’re at – I would say we’re at about the 20 to 25 percent stage of this strategy. Thus far, our assessment is it is going like we had hoped for in terms of the response we’re getting from others, but we’ve got a lot of work left to do to keep that pressure on. And so that’s what the folks that are in the bureaus and out in the missions are doing to help us right now, is to continue this steady, resolute message and continue to talk out here to the North Koreans, but not here, yet, about what our intentions are and what we want. We are ready and prepared to engage in talks when conditions are right. But as you’ve heard me say, we are not going to negotiate our way to the negotiating table. That is what Pyongyang has done for the last 20 years, is cause us to have to negotiate to get them to sit down. We’ll sit down when they’re ready to sit down under the right terms. So that’s North Korea.
And then if I pivoted over to China, because it really took us directly to our China foreign policy, we really had to assess China’s situation, as I said, from the Nixon era up to where we find things today, and we saw a bit of an inflection point with the Sochi – with the Beijing Olympics. Those were enormously successful for China. They kind of put China on the map, and China really began to feel its oats about that time, and rightfully. They have achieved a lot. They moved 500 million Chinese people out of poverty into middle class status. They’ve still got a billion more they need to move.
So China has its own challenges, and we want to work with them and be mindful of what they’re dealing with in the context of our relationship. And our relationship has to be one of understanding that we have security interests throughout northeast Asia and security interests throughout the Pacific, and we need to work with them on how those are addressed. So that gets to the island building in the South China Sea, the militarization of those islands, and obviously, we have huge trading issues to talk with them about.
So we are using the entree of the visit in Mar-a-Lago, which was heavy on some issues with North Korea but also heavy on a broader range of issues. And what we’ve asked the Chinese to do is we’re – we want to take a fresh look at where’s this relationship going to be 50 years from now, because I think we have an opportunity to define that. And so I know there have been a lot of dialogue areas that have been underway for the last several years with China. We have asked China to narrow the dialogue areas and elevate the participants to the decision-making level.
So we outlined four major dialogue areas with China, and we’ve asked them to bring people who report directly to the decision-maker, which is President Xi. So for the first time, we are seeking and we – so far it appears we will get people at the politburo level and at much higher levels of the government within China to participate in these dialogues so we can reframe what we want the relationship to be and begin to deal with some of the problems and issues that have just been sitting out there kind of stuck in neutral for a while. So it is a – it’s a much narrower – as we make progress, those things will result in working groups where we can get after solving these things.
So we’re going to have the first meeting of the Diplomatic and Security Dialogue, which is chaired by myself and Secretary Mattis, with our counterparts here in Washington in June, and we’ve put it up as a kind of top priority. The second one is economic and trade, which is chaired by Treasury Secretary Mnuchin and Commerce Secretary Ross, and it’s well underway also.
So that’s kind of the new approach we’re taking with China, is elevate, let’s kind of revisit this relationship, and what is it going to be over the next half century. I think it’s a tremendous opportunity we have to define that, and there seems to be a great interest on the part of the Chinese leadership to do that as well. They feel we’re at a point of inflection also. So that’s China.
Obviously, throughout Asia we’ve got a lot of work do with ASEAN nations and re-solidifying our leadership with ASEAN on a number of security issues but also trade issues and the South China Sea, strengthen relations with Australia and New Zealand – really important partners with us on a number of counterterrorism fronts. And so throughout the region those engagements are underway. And the President has committed to make the trip to Vietnam and to the Philippines for those meetings this fall, and I think that’s going to be very important that he is going, and we’ll be going in advance, obviously, to prepare for all of that.
So if we walk around to the next hot spot that we worked on, pretty quickly it was the Middle East around the campaign to defeat ISIS and instability that that’s created in, obviously, Syria, Iraq, the issues in Afghanistan. And as those of you who work that region well know, you can just kind of draw the concentric circles out all the way into North Africa, parts of Africa, all of the Middle East, parts of Central Asia, and this is really a D-ISIS and a counterterrorism effort, is what it really boils down to. And so how do we develop policies and bring regional players together to address these threats of ISIS and counterterrorism?
And we hosted I think what was a very successful coalition to defeat ISIS ministerial here at the State Department. I think there is a real renewed sense of energy and commitment to win this war against ISIS. We will; we are defeating ISIS in their caliphate in Syria and Iraq, but we know that ISIS exists more broadly than that. And so, as we said in that coalition effort, we’ve got to move beyond the battlefield, we’ve got to move into the cyberspace, we’ve got to move into the social communications space, and get inside of the messaging that allows them to recruit people around the world to their terrorism efforts.
So there is a big effort underway with players in the region, most notably the Kingdom of Saudi Arabia, and working with other partners to get inside of this conversation that’s going on within the Muslim community around what this is doing to the way the Muslim faith is understood by others in the world. And I would say it’s a very open conversation we’re having and a renewed commitment on the part of leaders in the Muslim world that want to take this on. So we’re going to be leveraging on that as well.
So as you’re seeing this play out in the Middle East, still a lot of hard work to do to get coalition partners together around ceasefires and peace processes in Syria. How do we advance our interest in Afghanistan to a legitimate peace process is what we’re pursuing in Afghanistan, and then keeping this terrorism network confined as it wants to spread itself through North Africa and Central Africa. So a lot of work ahead of us, and many of you are directly engaged in it already; many more of you are going to become engaged in it, I think you can expect.
The next kind of area of priority is our re-engagement with Russia. Obviously, they are part of the engagement in Syria, but we have other issues with Russia, as you all well know, in Europe, and the situation in Ukraine. As I know many of you heard from my trip to Moscow, characterized to President Putin that the relationship between our two nations was the lowest it’s been since the Cold War. He did not disagree. He shrugged his shoulders and nodded in agreement. And I said it’s spiraling down, it’s getting worse. And my comment to him was you – we cannot have, the two greatest nuclear powers in the world cannot have this kind of relationship. We have to change it.
And so we have a number of efforts underway to first stabilize the relationship. And Deputy Secretary – acting Deputy Secretary Shannon is leading a working group effort to see if we can address some of the things that are just irritating the relationship, that make it hard for us to talk to one another even in civil tones. So we’re working hard on that and we’re hoping to begin to solve some of that, while Foreign Minister Lavrov and I, under the direction of President Putin and now President Trump, coming out of the call yesterday are going to continue to see if we can work together on the first big area of cooperation, which would be Syria, and can we achieve a ceasefire that will hold long enough for us to get a peace process underway.
I don’t want to say we’re off to a great start on this, because it’s very early stages. I don’t know where it will go. So I’ve got a bilateral with Foreign Minister Lavrov in Alaska next week on the margins of the Arctic Council. Both our presidents have charged us to take this further and see where we can go with it. So obviously, close coordination with the Department of Defense, with our intelligence agencies, and importantly our allies in the region, because we want them to always know what we’re doing, because we’re going to need their support as well.
So a lot of work ahead of us on the Russia engagement – work some small things, can we work one big thing together. If we can find space for something we feel we can begin to rebuild some level of trust, because today there is almost no trust between us. Can we build some level of trust? We’ve got a long list of things to work on from our arms agreements and issues we have with our nuclear arms agreements, to obviously, getting to Ukraine, Crimea, and other places where Russia is not being particularly helpful today.
So that’s what we’re hoping, is that we can begin to build a way in which we can learn how to work with one another. I don’t know whether we can or not. We’ll – we’re going to find out.
So quickly to other parts of the world that are really important to us as well – the continent of Africa is so important from the standpoint that first, from a national security view, we cannot let Africa become the next breeding ground for a re-emergence of a caliphate for ISIS. We also cannot allow the terrorist networks that weave their way through Africa to continue unabated. You can connect the dots between countries throughout the central part of Africa and northern part of Africa where the terrorist networks are connected. We’ve got to get into the middle of that and disrupt that to save those countries.
But Africa is also a continent of enormous opportunity, and needs and will get and will continue to receive our attention to support stabilizing governments as they are emerging and continuing to develop their own institutional capacity, but also looking at Africa for potential economic and trading opportunities. It’s a huge, I think, potential sitting out there, waiting for us to capture it, and then, obviously, a big focus of our health initiatives, because Africa still struggles with huge health challenges. And those are important to us and they’re going to continue to get our attention.
So we’re going to – we’re working – today we have some things we’re working in North Africa relative to its relationship to the Middle East challenges and our ISIS challenges. We’ve got to step back and take a more comprehensive look at our approach to the entire continent, and that’s out in front of us as well.
And then lastly, I want to go to the Western Hemisphere. And in the Western Hemisphere, obviously, our neighbors are vitally important to us, Canada and Mexico. It’s not as rocky as it looks sometimes, and I think, in fact, the relationships are quite good. Both of our neighbors understand we have to refresh some of the agreements that have governed our relationship, particularly in the areas of trade, and both countries are ready to engage in a good-faith effort with us as well.
In particular, we’re investing a lot of effort into Mexico because of the transmigration issues and organized crime. And so we have an initiative underway where the senior members of the Mexican Government will be coming up here on May the 18th to participate in an interagency process with us to see if we can get at transnational organized crime and begin to break these organized crime units up. Not only are they a threat to us and to Mexico’s stability and the scourge of drugs that just flow into this country, they also are part of the integrated terrorist financing networks as well. So this is vital to us for a number of reasons and we look forward to making some progress there.
South of Mexico, we’ve got some initiatives underway to work with the Latin American countries, which are where a lot of the people are trying to leave to come up to the U.S., to continue economic development, security investments in Latin America, and working with the Department of Homeland Security. We’re actually hosting an event in Miami to bring those leaders up so we can talk with them about how we get better organized to address these issues and how we can bring more private capital into investment opportunities in Central and Latin America.
Southern cone, we have a lot of opportunity and some challenges down there. What we want to do is step back and develop a Western Hemisphere strategy that thinks about South America in its entirety and its relationship to Central America, but Cuba and the Caribbean as well. There are terrorist financing issues. There are terrorist networks that are beginning to emerge in parts of South America that have our attention. There are governance issues in certain countries – certainly all of you are following the situation in Venezuela; a real tragedy, but we’re hopeful that working with others, including interventions by others in Europe, that we may be able to gain some traction in Venezuela. So we have a number of things in front of us yet to develop clear policies on how we want to go forward.
So my view is that we want to look at these regions almost in their entirety first, because everything is interconnected. We can take a country and develop something, but if we don’t have the perspective regionally, we’re probably not going to be as effective. So we’re trying to start out here, and then we’ll bring it down to a country-by-country level so we can execute. So that’s just to give you a little perspective on how we’re approaching these things in policy planning, and then we try to get a big-picture view and then we bring the bureau people in, the experts in, and help us start developing, now, how do you execute something like this? How do you implement it?
So for those of you that have participated in these early efforts, thank you. I feel quite good about the one – the pieces that have been completed and are in execution, I feel good about those. I can tell you the White House feels good about it. The National Security Council really values the work that we provide in the interagency process. And I would share with you I hear that from them all the time, that the stuff that comes over from the State Department, we’ve done our homework. It’s a complete piece of work, it’s useful, we can use it, and that’s not always the case from all of the other agencies. So thank you for the efforts you’re putting into that in that regard.
So let me turn now quickly to the last thing I wanted to talk about, which is the future and where we’re going. And I alluded to this a little bit when I was commenting about the post-Cold War era. And during the Cold War – and I’ve had this conversation with some of you in this room before in our interactions – in many respects the Cold War was a lot easier. Things were pretty clear, the Soviet Union had a lot of things contained, and I had a conversation with Secretary-General Guterres at the UN. He described it as during the Cold War, we froze history. History just stopped in its tracks because so many of the dynamics that existed for centuries were contained. They were contained with heavy authoritarianism. And when the Cold War ended and the Soviet Union broke up, we took all of that off and history regained its march. And the world got a whole lot more complicated. And I think that’s what we see. It has become much more complicated in terms of old conflicts have renewed themselves because they’re not contained now. So that’s the world as it is and that’s the world we have to engage with.
And so I’m going to – I’m saying this as a preface to as we get into thinking about how we should deliver on mission is to be thinking about how the way we have been delivering was in many ways shaped and as a residual of the Cold War era. And in many respects, we’ve not yet transitioned ourselves to this new reality either. And I don’t say that just about the State Department, I say that about institutions globally. In fact, this is the – this – I had this same conversation with Secretary Guterres about the United Nations, that there are many institutions – and you can see when we have our conversations with NATO, another example, but there are many institutions around the world that were created during a different era. And so they were set up to deal with certain conditions and their processes and their organizations were set up, and as things have changed, we’ve not really fully adapted those. It’s not that we’ve not recognized, but we’ve not fully adapted how we deliver on mission.
So one of the things, as we get into this opportunity to look at how we get our work done, is to think about the world as it is today and to leave behind – we’ve been – well, we do it this way because we’ve been doing it this way for the last 30 years or 40 years or 50 years, because all of that was created in a different environment. And so I think – I guess what I’m inviting all of you to do is to approach this effort that we’re going to undertake with no constraints to your thinking – with none.
One of the great honors for me serving in this department, the Department of State, and all of you know, the Department of State, first cabinet created and chartered under the Constitution. Secretary of State, first cabinet position chartered and created under the Constitution. So we are part of a living history and we’re going to get to carve our little piece of it, our increment, in that clock of time. We’re going to carve our piece into that history.
And I think the question is how we will do that and how effectively we will do that. And history is moving around us as we just spoke. And how do we adapt to that? And so I want to ask all of you to be very free in your thinking. So the process going forward, as you know we’ve just kicked off this listening exercise and I really encourage all of you to please go online and participate in the survey online. This is vital to how we understand where we want to go and I think we have about 300 individuals that we’ve selected to sit down face-to-face and do some interviews so we have a more fulsome understanding. We want to collect all of these – all this input and your thoughts and ideas, both here and at USAID, and that is going to guide how we approach both our organizational structure, but more importantly, our work process design: How do we actually deliver on mission? That’s the real key. How do you deliver on mission?
And really, the way I have found these things to be the most successful is I understand how to deliver on mission first, I understand how the work processes work, and then I’ll put the boxes around it to make all that work. Most people like to start with the boxes and then try to design it. I’m – I do it the other way around. How do we get the work done? We’ll then put the organization structure in place to support that. So we need a lot of creative thinking. We need to hear from you. This is going to inform how this turns out. I want to emphasize to you we have no preconceived notions on the outcome. I didn’t come with a solution in a box when I showed up. I came with a commitment to look at it and see if we can’t improve it.
And I know change like this is really stressful for a lot of people. There’s nothing easy about it, and I don’t want to diminish in any way the challenges I know this presents for individuals, it presents to families, it presents to organizations. I’m very well aware of all of that. All I can offer you on the other side of that equation is an opportunity to shape the future way in which we will deliver on mission, and I can almost promise you – because I have never been through one of these exercises where it wasn’t true – that I can promise you that when this is all done, you’re going to have a much more satisfying, fulfilling career, because you’re going to feel better about what you’re doing because of the impact of what you are doing. You will know exactly how what you do every day contributes to our delivery on mission, and that is when I find people are most satisfied with their professional careers. And you’re going to have clear line of sight about what do you want for yourself in the future.
So this is a – it’s a big undertaking. This is a big department, between this and USAID, and we are including all of our missions, all of our embassies, all of our consular offices, because we all are part of how we deliver on mission. So we want to look at it in its entirety as to how we do that. So I appreciate your participating openly in this listening exercise, but importantly, I want to condition you to be ready to participate in the next phase, because that’s when it’ll become more challenging. But we’re all on this boat, on this voyage – I’m not going to call it a cruise; it’s not – may not be that much fun. (Laughter.) But we’re on all this ship, on this voyage together. And so we’re going to get on the ship and we’re going to take this voyage, and when we get there, we’re all going to get off the ship at wherever we arrive. But we’re all going to get on and we’re going to get off together. We don’t intend to leave anybody out.
So I appreciate your participation. I hope you will approach this with a level of excitement as to what it may hold for this State Department first and then for you as an individual and what it means for you. So we’re asking all of you to do that.
Let me lastly say that I do appreciate all of the work that you do. Believe it or not, I do read all these memos that come to me from – all the way from missions to the various bureaus. I appreciate those of you that get them on one page, because I’m not a fast reader. But they’re extraordinarily helpful to me, and so keep sending me insights as to what you’re doing, how you’re doing it, and in particular the perspective on how we got to where we are. It is very valuable to me.
I had the opportunity to address a group of young people yesterday – about 700 middle school, high school people – that were here participating in the model UN conference. We were hosting it here at the State Department. One of the – there’s a few fun things you get to do in this job, and talking to young people is one of them. So I had a Q&A time, and a young lady – I think she was in middle school – asked a question. She said, “What inspires you as Secretary of State when you come to work every day?” And I told her it’s quite easy. I said the men and women of the State Department inspire me, my colleagues – their professionalism, their commitment, their patriotism. And I said, then our partners over at the Department of Defense, the men and women in uniform, because it’s really the State Department and the Defense Department that deliver our national security. I’m inspired by you, and I thank you for that, and I’m honored to serve alongside of you.
We’ll be talking again. Thank you. (Applause.)

Συμπληρωματικά στο άρθρο του Paul Saunders αναρτάται και σχετικό βίντεο
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PIHen8IVPFo?ecver=2]

800 533 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Start Typing
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.