44.ifestos-diethnis-shesisΚωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68400152
ISBN: 978-960-7803-30-6
Σχήμα: 17×24
Τιμή: 42,00 €
Σελίδες: 736
Σελίδα facebook
Περιγραφή:

Η ανάλυση αποτιµά συνολικά τις διεθνείς σχέσεις ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εξετάζει τις προδιαγραφές των διεθνών σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου. Ενδιαφέρει όλους, ιδιαιτέρως την πολιτική ηγεσία, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, τους δηµοσιογράφους, τους αξιωµατούχους του κράτους, τους φοιτητές, τους γονείς των φοιτητών που σπουδάζουν διεθνείς σχέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τους καθηγητές πανεπιστηµίου άλλων τοµέων του κοινωνικού επιστητού. Μεταξύ πολλών άλλων εξετάζονται ζητήµατα όπως το περιεχόµενο των διδακτορικών διατριβών, οι παγίδες που κρύβει µια απόφαση για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, η διδασκαλία διεθνών σχέσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός των υποψήφιων διεθνολόγων και η κοινωνική χρησιµότητα των διεθνών σπουδών. Η ανάλυση εξετάζει τις βαθύτερες διαµορφωτικές δυνάµεις του εθνικού-κρατικού γίγνεσθαι: από τη µια πλευρά βρίσκονται α) ο θεσµός ελευθερίας του έθνους-κράτους, β) οι διεθνείς θεσµοί και γ) το διεθνές δίκαιο ως αντιηγεµονικές κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισµού στις διεθνείς σχέσεις, ενώ από την άλλη βρίσκονται τα αίτια πολέµου και κυρίως η άνιση ανάπτυξη, ο ηγεµονισµός και τα κατά καιρούς διεθνιστικά και κοσµοπολίτικα παρακολουθήµατά του. Αξιόπιστα και έγκυρα ο συγγραφέας προσφέρει διεισδυτικές εκτιµήσεις κοινωνικοπολιτικής οντολογίας των διεθνών σχέσεων και γνωστικά εφόδια που χρειάζεται κάθε πληροφορηµένος πολίτης για τον ρόλο της ισχύος υπό συνθήκες διεθνούς αναρχίας, για το φαινόµενο του πολέµου, για τους διεθνούς θεσµούς, για το διεθνές δίκαιο, για τη συλλογική ασφάλεια, για τα αίτια πολέµου, για τις διεθνείς επεµβάσεις, για το θεµελιώδες κοσµοθεωρητικό υπόβαθρο των εθνών-κρατών, για τον χαρακτήρα των εθνικών-κρατικών ηθικοκανονιστικών δοµών και για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο των ηγεµονικών ανταγωνισµών. Εξετάζοντας την διαδροµή των διεθνών σχέσεων από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα ο συγγραφέας συµπεριέλαβε πολλές ενότητες σχετικά µε τον πόλεµο κατά του Ιράκ το 2003, το σχέδιο Ανάν και τις ιδεολογικοπολιτικές του συµπαραδηλώσεις και την κρίση ταυτότητας στην Ευρώπη λόγω του πολέµου στο Ιράκ. Στα εξοµοιωτικά διεθνιστικά, κοσµοπολίτικα και ηγεµονικά δόγµατα αντιπαρατίθεται και αναδεικνύεται το έθνος-κράτος ως θεσµός ελευθερίας, ως καθεστώς ρύθµισης του διεθνούς συστήµατος και ως θεµέλιου του πολιτικού πολιτισµού των διεθνών σχέσεων. Το βιβλίο συµπεριλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις Ένοπλες Δυνάµεις όπου µεταξύ άλλων, εξετάζεται ο ρόλος τους στο σύγχρονο κόσµο, η στρατιωτική διπλωµατία, το περιεχόµενο των διεθνών σπουδών στις παραγωγικές σχολές, και οι σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας µε τη στρατιωτική ηγεσία σ’ ένα δηµοκρατικό κράτος. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ό,τι υπέρτατος σκοπός κάθε κράτους είναι η διασφάλιση της εσωτερικής και εξωτερικής κυριαρχίας, τουτέστιν της συλλογικής ελευθερίας των πολιτών του, οι Ένοπλες Δυνάµεις υπηρετούν το θεµελιώδη σκοπό της ελευθερίας και της ευηµερίας µιας χώρας.

Περιεχόμενα:
Κεφάλαιο 1. Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης: σχοινοβασία µεταξύ επιστήµης και ανεκδοτολογίας-προπαγάνδας

 • Μεθοδολογικές-επιστηµολογικές πτυχές και η ανάλυση των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Αντικείµενο και περιεχόµενο των διεθνών σπουδών και αξιολογική ουδετερότητα
 • Ο χαρακτήρας µιας γνωσιολογικής αποτίµησης των διεθνών σχέσεων
 • Επιστηµονικοί έλεγχοι και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον
 • Μελέτη των διεθνών σχέσεων: Αναπόφευκτες µεθοδολογικές, επιστηµολογικές και βιβλιογραφικές επιλογές
 • «Γνώµη» και «γνώση», αισθητά-πνευµατικά και η σχέση αιτίων-αιτιωδών σχέσεων και αποτελεσµάτων
 • Η σηµασία του ορθώς και λελογισµένως διανοείσθαι περί τα διεθνή
 • Καταχρήσεις της επιστηµονικής ιδιότητας και «µαγικές» εικόνες της επιστήµης
 • Αξιολογική ουδευτερότητα και οι θουκυδίδειες παραδοχές των διεθνών σχέσεων
 • Γνωστικές δοµές, θεµέλια της επιστηµονικής µελέτης των διεθνών σχέσεων
 • Οροθέτηση-οριοθέτηση του διεθνολογικού πεδίου ως είδους πολιτικής φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων
 • Διαφορές και οµοιότητες της πολιτικής φιλοσοφίας µε την πολιτική φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων
 • Διεθνείς Ηθικοκανονιστικές δοµές: «κοινότητα κρατών» ή «διεθνής κοινωνία»
 • Επιστηµονικές προσεγγίσεις και προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµίων: Ευθύγραµµη φαινοµενολογία ή θεωρία;
 • Η θεµελιώδης διάκριση ενδοκρατικής τάξης-δικαιοσύνης και διακρατικής τάξης και οι µαγικές εικόνες των αξιώσεων εξοµοιωτικών αλλαγών
 • Διακρατικό-ενδοκρατικό επίπεδο και η ερµηνευτική αξία των διεθνολογικών αναλύσεων
 • Επιστηµονική οχλαγωγία, επιµιξίες σχολών σκέψης και επιστηµονικά σφάλµατα
 • Μαγικές και γενοκτονικές θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων
 • Άσκηση βίας, κοινωνική νοµιµοποίηση και οι διαφορές ενδοκρατικής και διακρατικής τάξης
 • Κοινωνική Ετερότητα, η τυπική λογική κάθε ορθολογισµού και ο πόλεµος

Κεφάλαιο 2. Ηθική κρίση και ανάλυση των διεθνών σχέσεων υπό το πρίσµα της υπαρκτικής ετερότητας των κοινωνιών, της οντολογικού περιεχοµένου αξίωσης συλλογικής ελευθερίας και των αιτίων πολέµου

 • Η αξίωση ελευθερίας ως οντολογική κατηγορία, η αναζήτηση ηθικών κριτηρίων, οι πιθανές οριοθετήσεις του Διεθνούς Δέοντος και τα αίτια πολέµου
 • Επιστήµη και αξιολογική ελευθερία: η αναζήτηση σκοπών και ηθικών κριτηρίων εξωτερικής πολιτικής και τα αίτια πολέµου
 • Η γένεση της αξίωσης συλλογικής ελευθερίας, η υφή της και ο εννοιολογικός προσδιορισµός της και η εκδήλωσή της
 • Συλλογική ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία ως οντολογικές κατηγορίες: συγκρίσεις των δύο επιπέδων, το νόηµα των θεµελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου και η σχετικοποίηση των αξιών
 • Η συνύφανση Όντος και Δέοντος
 • Ηθικά κριτήρια και κοινωνικοπολιτικός κατακερµατισµός: Κοινότητα κρατών ή παγκόσµια κοινότητα
 • Άσκηση βίας, κοινωνικά προσδιορισµένοι σκοποί και η διαλεκτική σχέση ηθικοκανονιστικού κατακερµατισµού και αιτίων πολέµου
 • Οντολογικά θεµελιωµένα ηθικά κριτήρια, επιστηµονική µελέτη των διεθνών σχέσεων, οι αντίπαλοί της και η έννοια του φασισµού στις διεθνείς σχέσεις
 • Συλλογική-πολιτική ηθική σε ενδοκρατικό και διακρατικό επίπεδο και η διεθνολογική κατάρτιση
 • Η διαλεκτική σχέση των ηθικών κρίσεων ενδοκρατικά και διακρατικά
 • Πώς θα ήταν ένας κόσµος δίχως αίτια πολέµου και το περιεχόµενο των διεθνολογικών σπουδών
 • Ποιοτικές βαθµίδες, τα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµίων και οι δεοντολογικές βάσεις των διεθνών σπουδών
 • Η διαλεκτική σχέση ατοµικής-συλλογικής ηθικής, Διεθνούς Δέοντος και της κοινωνικής δοµής του κόσµου
 • Ατοµική-συλλογική ηθική και τα ηθικοπρακτικά ζητήµατα της διεθνούς ή εναλλακτικά παγκόσµιας πολιτικής οργάνωσης
 • Διεθνιστικές-κοσµοπολίτικες αξιώσεις και το ζήτηµα της συµµόρφωσης
 • Ηθική κρίση στη βάση της Υπαρκτικής ετερότητας και της ελευθερίας ή στη βάση της εξάλειψης της ετερότητας και της ελευθερίας;
 • Οι αναδιανεµητικές λειτουργίες της ισχύος στο διεθνές σύστηµα
 • Τα αίτια των επιστηµονικών σφαλµάτων και η πανεπιστηµιακού επιπέδου διεθνολογική παιδεία
 • Κοινωνική ετερότητα και αξίωση ελευθερίας ως διαµορφωτικές οντολογικές κατηγορίες. Ηθική κρίση και το Διεθνές δεον
 • Έσχατες οντολογικές θεµελιώσεις της διεθνολογικής σκέψης, περιορισµοί και προβλήµατα
 • Διεθνές Δέον και πιθανές οντολογικές θεµελιώσεις
 • Ο καταστατικός χαρακτήρας των αξιώσεων ελευθερίας: Ισχύς και αποφάσεις στο µέτωπο των αξιώσεων ελευθερίας-ανεξαρτησίας
 • Το ηθικοκανιστικό γίγνεσθαι των εθνικών-κρατικών συστηµάτων τάξης-
 • δικαιοσύνης και οι διεθνείς κανονιστικές δοµές
 • Οι συνέπειες του εθνικού-κρατικού γίγνεσθαι, τα αίτια πολέµου, αυτοσυντήρηση και το διεθνές δίκαιο: εξορκισµός ή αντιµετώπιση των αιτίων πολέµου;
 • Ο καταστατικός χαρακτήρας των οντολογικά θεµελιωµένων αξιώσεων συλλογικής ελευθερίας-κυριαρχίας
 • Η θεώρηση του Χέγκελ για το κράτος, οι φυσιοκρατικές θεωρήσεις για το κράτος και ο διαµορφωτικός ρόλος της λαϊκής κυριαρχίας την ύστερη εποχή

Κεφάλαιο 3. Διαδροµή των διεθνών σχέσεων και οι βαθύτερες διαµορφωτικές δυνάµεις του διεθνούς ιστορικού γίγνεσθαι. Ανάλυση των διεθνών σχέσεων, ιστορικές ηθικοκανονιστικές δοµές του κόσµου και οι βαθύτερες διαµορφωτικές δυνάµεις του ιστορικού γίγνεσθαι

 • Εισαγωγή: Υπαρκτική κοινωνική ετερότητα, αξιώσεις συλλογικής ελευθερίας στον τόπο και στον χρόνο και τα αίτια πολέµου
 • Αξιώσεις συλλογικής ελευθερίας, ηθικά κριτήρια και το ιστορικό κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι
 • Ηθικοκανονιστική διαµόρφωση του κόσµου: Πόλη-Κράτος versus διεθνισµός-κοσµοπολιτισµός
 • Αξιώσεις πολιτικής κυριαρχίας και διεθνείς σχέσεις στην αρχαιότητα
 • Διεθνείς σχέσεις την κλασική εποχή και η διαπάλη συλλογικής ελευθερίας-ηγεµονισµού ως διαµορφωτικές δυνάµεις του ιστορικού γίγνεσθαι
 • Ο χαρακτήρας του συστήµατος των Πόλεων και ο Πελοποννησιακός Πόλεµος
 • Πολιτική κυριαρχία-ανεξαρτησία και συλλογική ελευθερία στην κλασική εποχή
 • Διεθνείς θεσµοί και ανεξαρτησία-κυριαρχία την κλασική εποχή
 • Μέσα και προσεγγίσεις κατασφάλισης της συλλογικής ελευθερίας στην κλασική εποχή
 • Ο θεµελιώδης αντιηγεµονικός χαρακτήρας των αξιώσεων ελευθερίας και το κλασικό «ιδεώδες της ανεξαρτησίας»
 • Η διαδροµή της διαπάλης αξιώσεων ελευθερίας και ηγεµονισµού-διεθνισµού µέχρι και την ίδρυση του έθνους-κράτους ως θεσµού συλλογικής ελευθερίας τα νεότερα χρόνια
 • Η µακραίωνη καταστολή της συλλογικής ελευθερίας: ηγεµονισµοί, διεθνισµοί, αυτοκρατορικές αξιώσεις
 • Συγκεχυµένες και αντιφατικές αµφιταλαντεύσεις στην ιστορική φάση των προσπαθειών δηµιουργίας θεσµών συλλογικής ασφάλειας ως θεσµών κατασφάλισης της πολιτικής κυριαρχίας
 • Στις συµπληγάδες των µεγάλων αποφάσεων: Κατευνασµός ή ελευθερία
 • Η αντιθετική σχέση παγκόσµιας ενότητας και κατακερµατισµού στη βάση των αξιώσεων ελευθερίας

Κεφάλαιο 4. Οι ιστορικές παλινδροµήσεις προκαλούν αµφιταλαντεύσεις της µελέτης των διεθνών σχέσεων

 • Το αυτοτροφοδοτούµενο σύστηµα επιστηµονικής παρακµής των διεθνολογικών σπουδών
 • Η διαίρεση ανάµεσα στους φιλοσοφικά σκεπτόµενους νοµικούς και τους διεθνολογικά σκεπτόµενους φιλοσόφους και η εξέλιξη της διεθνολογικήςσκέψης
 • Η δυναµική της ακάθεκτης οντολογικής διαµόρφωσης του εθνικού-κρατικού κοινωνικοπολιτικού γεγονότος και οι αµφιταλαντεύσεις στο ιστορικό µεταίχµιο της νεότερης µε την ύστερη εποχή
 • Το θεµελιώδες υπόβαθρο κάθε κοινωνίας, τα κοινωνικοπολιτικά εποικοδοµήµατα και η ανάλυση των διεθνών σχέσεων

Κεφάλαιο 5. Διαδροµή, θεωρία και επιστηµονικές αποκρυσταλλώσεις των προσπαθειών επιστηµονικής µελέτης των διεθνών σπουδών

 • Θεµελιώδες επιστηµονικό υπόβαθρο και θεωρητικά εποικοδοµήµατα
 • Το γνωσιολογικό του Παραδοσιακού Παραδείγµατος και η ανάπτυξη της επιστηµονικής µελέτης των διεθνών σχέσεων
 • Τα τρία θεωρητικά εποικοδοµήµατα του Παραδοσιακού Παραδείγµατος: Παγκόσµια Κυβέρνηση, συλλογική ασφάλεια και ισορροπία δυνάµεων
 • Η θεωρία της Παγκόσµιας κυβέρνησης, ο Καντ και ο John Rawls
 • Η θεωρία ισορροπίας δυνάµεων, οι ρεαλιστικές θεωρίες και οι αντίπαλοί τους
 • Θεωρία της συλλογικής ασφάλειας και οι παρανοήσεις ηµιµαθών διεθνολόγων
 • Το Παραδοσιακό Παράδειγµα στη φάση της ύστερης ανάπτυξής του και θεµελιώδεις θεωρήσεις της θεωρίας διεθνών σχέσεων
 • Θεµελιακές αναλύσεις και εκτρωµατικές προεκτάσεις τους
 • Βασικές πτυχές των ρεαλιστικών θεωριών: Αναρχία, θεσµοί, δίκαιο και εθνικές στρατηγικές
 • Η ανθρώπινη φύση και ο ρόλος της εθνικής-κρατικής δοµής
 • Η ερµηνευτική σηµασία της µαρτυρούµενης διυποκειµενικής διακρατικής εµπρειρίας
 • Περιδιάβαση στον πυρήνα των θουκυδίδειων παραδοχών και του επιστηµονικού στοχασµού περί τα διεθνή

Κεφάλαιο 6. Η µελέτη των διεθνών σχέσεων στο κατώφλι του 21oυ αιώνα: σταθερά και ασταθή θεωρητικά εποικοδοµήµατα

 • Επιστηµονική µελέτη των διεθνών σχέσεων, η περιρρέουσα ιδεολογικοπολιτική ατµόσφαιρα και τα ρευστά πολιτικοστρατηγικά συµφέροντα
 • Εφήµερες και µονιµότερες παρουσίες στο πεδίο των διεθνολογικών αναλύσεων: Η συζήτηση στο εσωτερικό των φιλελεύθερων θεωριών και το χάος των κατηγοριοποιήσεων και των ταξινοµήσεων
 • Ποιος είναι τελικά φιλελεύθερος; Ο Robert Keohane ή ο John Rawls; Αυθαίρετες επιστηµονικοφανείς «σχολές σκέψης» εφήµερων, ασήµαντων και ιδεολογικοποιηµένων επίπλαστων θεωρητικών
 • κατασκευών
 • Η συντριβή της νεοφιλελεύθερης θεωρίας στον στίβο των επιστηµονικών συζητήσεων και οι διεθνείς σπουδές σε λιγότερο ισχυρά κράτη
 • Δηµοκρατία και Πόλεµος πριν από Το Δίκαιο των Λαών του John Rawls
 • Οι πολιτικές, διεθνοπολιτικές και ιδεολογικοπολιτικές προεκτάσεις της συζήτησης «δηµοκρατία και πόλεµος» και ο πόλεµος κατά του Ιράκ το 2003
 • Οι δηµοκρατίες που µπορούν να πολεµούν τους άλλους
 • Η θεωρία διεθνών σχέσεων τραβάει το δρόµο της και η φιλελεύθερη θεωρία διστάζει στο σταυροδρόµι
 • Φυγόκεντρες τάσεις πριν από τον John Rawls, οι αναλύσεις σε στοχαστικά υπανάπτυκτες κοινότητες και ερωτήµατα για τις διεθνολογικές σπουδές στην Ελλάδα
 • Η παρέµβαση του Rawls και η διεύρυνση του γνωστικού πεδίου της επιστηµονικής µελέτης των διεθνών σχέσεων
 • Η βάση της διεθνολογικής σκέψης του Rawls και το άδηλο οντολογικό της
 • θεµέλιο
 • Διεθνής διανεµητική δικαιοσύνη ή διεθνής ηγεµονική αυθαιρεσία;
 • Το Δίκαιο των Λαών και η διεθνής δικαιοσύνη: σχοινοβασία στα σύνορα διεθνούς-διακρατικής δικαιοσύνης και διεθνούς τάξης
 • Η ρεαλιστική ουτοπία του Rawls: Σχοινοβασία µεταξύ του ιδεατού και του πιθανώς εφικτού

Κεφάλαιο 7. Η επιστηµονική µελέτη των διεθνών σχέσεων και το διακρατικό σύστηµα στο σταυροδρόµι της ιστορίας

 • Επιστηµονικά, λογικά και πολιτικά σφάλµατα στις εκτιµήσεις των µετασχηµατισµών του διεθνούς συστήµατος
 • Ο ασυµβίβαστος χαρακτήρας των εκατέρωθεν παραδοχών της θεωρίας διεθνών σχέσεων και οι ηθικοπρακτικές προεκτάσεις αυτής της συζήτησης στοθέµα των διεθνών επεµβάσεων
 • Ο «παράνοµος» και ανήθικος χαρακτήρας της άσκησης ηγεµονικής βίας στις σχέσεις και η διαφορά µεταξύ µιας διεθνολογικής και µιας νοµοτεχνικής θεώρησης του διεθνούς δικαίου
 • Διάκριση µεταξύ αιτίων πολέµου ποικίλων βαθµίδων και αντιµετώπισή τους: Επίλυση διαφορών, διεθνές δίκαιο, ισχύς και αναρχία-κυριαρχία
 • Επέµβαση στο Ιράκ τον Μάρτιο του 2003, νοµικοτεχνικές ερµηνείες των διεθνών θεσµών και οι πολιτικές όψεις των διεθνών θεσµών και του διεθνούς δικαίου
 • Η «Επέµβαση» στο επίπεδο της διεθνολογικής τσαρλατανιάς και «οι ιδεολογικές πεποιθήσεις σε λιγότερο ισχυρά κράτη ή ηττηµένες πολιτείες»
 • Η ελληνική εκδοχή του θεωρήµατος περί δηµοκρατίας και πολέµου ή το παραλήρηµα ασχετοσύνης και επιστηµονικής αυθαιρεσίας
 • Άσκηση βίας στις διεθνείς σχέσεις: Σκοποί, µέσα και αίτια πολέµου, το έθνος-κράτος και οι διεθνείς θεσµοί
 • Ενδοκρατική-διακρατική ηθικοκανονιστική τάξη, η µελέτη των αιτίων πολέµου και οι διεθνολογικές σπουδές
 • Μερικά (µεγάλα) προβλήµατα δόµησης της επιστηµονικής µελέτης των διεθνών
 • σχέσεων
 • Σχεδίασµα συγκρίσεων, συναρτήσεων και αποκρυσταλλωµένων εκτιµήσεων
 • Διακεκριµένοι και σηµαίνοντες στοχαστές και η επιστηµονική µελέτη των διεθνών σχέσεων
 • Συγκρίσεις και συναρτήσεις της παρούσης ανάλυσης µε το θεωρητικό κεκτηµένο των διεθνών σχέσεων
 • Σχηµατική περιγραφή (κεφαλαίων 2-6): Οντολογικά διαµορφωµένες θεµελιώδεις κοσµοθεωρητικές δοµές και τα κοινωνικοπολιτικά (εθνικά-κρατικά) εποικοδοµήµατά τους
 • Σχεδίασµα κοσµοθεωρητικών και κοινωνικοπολιτικών διαµορφώσεων
 • Αποκρυσταλλωµένα συµπεράσµατα για τις θεµελιώδεις δοµές και τα αξιολογικά ουδέτερα θεωρητικά εποικοδοµήµατα των ρεαλιστικών θεωριών
 • Σχεδίασµα θεµελιωδών ηθικών κριτηρίων εξωτερικής πολιτικής
 • Σχεδίασµα συµπερασµάτων «οικουµενικών “αξιακών” προεκτάσεων»

Κεφάλαιο 8. Οι διεθνείς σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου. Δηµιουργία τµηµάτων διεθνών σπουδών, εκλογές καθηγητών και προγράµµατα σπουδών: οι καθηγητές και η κοινωνία σε ολισθηρό έδαφος

 • Πανεπιστηµιακού επιπέδου διεθνείς σπουδές και η επαγγελµατική και κοινωνική χρησιµότητά τους
 • Διεθνείς σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου: Αντικείµενο και περιεχόµενο και σχεδίασµα ενός επιστηµονικά περιεκτικού προγράµµατος σπουδών
 • Ολισθηρά γνωστικά πεδία: Νοµικές σπουδές, στρατηγικές σπουδές, ιστορικές σπουδές και ευρωπαϊκές σπουδές
 • Ιδιοµορφίες και ιδιαιτερότητες των διεθνών σπουδών
 • Διεθνείς σχέσεις και νοµική ανάλυση
 • Στρατηγική ανάλυση και οι αντίπαλοί της
 • Ιστορική ανάλυση σε ολισθηρό έδαφος
 • Ευρωπαϊκές σπουδές
 • Δοµή, περιεχόµενο, εκλογές καθηγητών και η κοινωνική χρησιµότητα ενός πανεπιστηµιακού τµήµατος διεθνών σπουδών
 • Διεθνολογικές σπουδές: Επιστηµονική δοµή, εκλογές καθηγητών και εγγενή προβλήµατα σύµφυτα του χαρακτήρα της διεθνολογικής ανάλυσης
 • Η υπέρτατη σηµασία των αξιοκρατικών κρίσεων καθηγητών στον κλάδο των διεθνών σπουδών και τα νεοεισερχόµενα στελέχη των διεθνών σπουδών
 • Επίπεδο σπουδών, κοινωνικές πτυχές της πανεπιστηµιακής µόρφωσης και ο φοιτητικός συνδικαλισµός
 • Προδιαγραφές και προϋποθέσεις διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήµια του εξωτερικού

Κεφάλαιο 9. Ο ρόλος των ενόπλων δυνάµεων στον σύγχρονο κόσµο και οι διεθνείς σπουδές

 • Εθνική ασφάλεια, Ένοπλες Δυνάµεις και συλλογική ελευθερία
 • Στρατιωτική διπλωµατία, θέση, ρόλος και αποστολές στη σύγχρονη διεθνή πολιτική
 • Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων
 • Περιεχόµενο σπουδών στις Ένοπλες Δυνάµεις
 • Ενδεικτικές θεµατικές ενός προγράµµατος σπουδών για σκοπούς διδασκαλίας των διεθνών σχέσεων και συγγραφής µελετών

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ελληνικών επιστηµονικών όρων, κυρίων ονοµάτων και εννοιών
Ευρετήριο ξένων επιστηµονικών όρων, κυρίων ονοµάτων και εννοιών
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Σχηµατική προβολή της µορφής και της οργανωτικής δοµής του διεθνούςσυστήµατος
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ηθική κρίση και διεθνής πολιτική: το έθνος-κράτος ως θεσµός ελευθερίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Θεωρία διεθνών σχέσεων
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Θεωρία διεθνών σχέσεων. Παραδοσιακό παράδειγµα
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Βασικές και αλληλοεξαρτώµενες ερµηνευτικές διατυπώσεις των αξιολογικά ελεύθερων ρεαλιστικών θεωριών
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Κατηγοριοποιήσεις στα εισαγωγικά κείµενα διεθνών σχέσεων
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Θεωρία διεθνών σχέσεων. Σχεδίασµα γνωστικών και θεµατικών προσανατολισµών
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Διδακτορικά
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Έννοια εθνικού συµφέροντος στις διεθνείς σχέσεις και Ένοπλες Δυνάµεις