Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68402166

ISBN: 978-960-7803-71-9
Σχήμα: 14×21
Τιμή: 23,00 €
Σελίδες: 312

 

 

 

Περιγραφή:

Η πολυπλοκότητα των αιτιών που δημιουργούν και διαιωνίζουν την πειρατεία παραμένει στο «απυρόβλητο» όπως και οι απειλές και οι αφορμές που παρέχει στους δρώντες στο πλαίσιο των επιτυχημένων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της διεθνούς ανάλυσης ή ενδιαφέροντος. Υπό αυτή την έννοια η πειρατεία και η τρομοκρατία θα συνεχίσουν να υπάρχουν, να δρουν με επιτυχία και να απασχολούν τις διεθνείς σχέσεις, τόσο με την αυτοτελή τους διάσταση, όσο και με τη χρηστική τους ως μέσο επιβολής και κυριαρχίας.

Περιεχόμενα:

Εισαγωγικό σημείωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενική ιστορική προσέγγιση της πειρατείας

 • 1. Η θαλάσσια πειρατική δραστηριότητα ως διαχρονικό φαινόμενο
 • 2. Χαρακτηριστικά και κουλτούρα της παραδοσιακής πειρατικής κοινωνίας
 • 3. Η πειρατική δραστηριότητα κατά τον 20ο αιώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αποτύπωση της σύγχρονης πειρατικής δραστηριότητας

 • 1. Οργανωτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της σύγχρονης πειρατείας
 • 2. Γενική γεωγραφική και στατιστική αποτύπωση της σύγχρονης πειρατείας
 • 3. Βασική κατηγοριοποίηση της σύγχρονης πειρατικής δραστηριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Γεωπολιτικές παράμετροι και στοιχεία

 • 1. Η πειρατεία ως ζήτημα διεθνούς ασφάλειας
 • 2. Γεωπολιτικές παράμετροι και στοιχεία
 • 3. Προσέγγιση των αιτιών ανάπτυξης της πειρατείας στη σύγχρονη γεωπολιτική-γεωοικονομική πραγματικότητα
 • 4. Ειδικές παρατηρήσεις εννοιολογικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Περιπτωσιολογική και γεωγραφική προσέγγιση της πειρατικής δραστηριότητας

 • 1. Σομαλία
  • 1.1. Ειδικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης της Σομαλίας ως κράτους
  • 1.2. Η ανάπτυξη της πειρατικής δραστηριότητας στη Σομαλία
  • 1.3. Η οργάνωση Harakat al-Shabaad al Mujahidden (The Movement of Warrior Youth-κίνημα νέων πολεμιστών)
  • 1.4. Διεθνής κινητικότητα για την αντιμετώπιση της πειρατείας στη Σομαλία
 • 2. Νιγηρία
  • 2.1. Πειρατεία και παράνομη εμπορία πετρελαίου
  • 2.2. Το «Κίνημα για την Απελευθέρωση του Δέλτα του Νίγηρα» (Movement for the Emancipation of the Niger Delta – MEND)
  • . Η Νιγηρία αντιμέτωπη με το ζήτημα της πειρατείας και της τρομοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
H αντιμετώπιση της θαλάσσιας πειρατείας ως τρομοκρατικής δραστηριότητας

 • 1. Η πειρατεία υπό το πρίσμα των αναλυτών διεθνούς ασφάλειας
  • 1.1. Θαλάσσια πειρατική δραστηριότητα και τρομοκρατική βία
  • 1.2. Ο ρόλος των Μη-κρατικών δρώντων (Νοn-State Actors)
 • 2. Η ποντοπόρος ναυτιλία ως στόχος και ως μέσον
  • 2.1 Ασφάλεια και διεθνές ναυτιλιακό περιβάλλον
  • 2.2. Ζητήματα αποτύπωσης και διάκρισης των επιθέσεων εναντίον πλοίων
  • 2.3 Επιπτώσεις στη ναυτιλία και στο διεθνές εμπόριο
 • 3. Τρομοκρατικές επιθέσεις στον θαλάσσιο χώρο (σταχυολόγηση και σχολιασμός γεγονότων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Προσεγγίσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς δικαίου και του Διεθνούς δικαίου της θάλασσας

 • 1. Ασφάλεια της ναυσιπλοϊας (εννοιολογικοί προσδιορισμοί)
 • 2. Η προβληματική των Ανοιχτών ζητημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Πολιτικές και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε πλοία

 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
 • 2. Μέτρα πρόληψης και αποτροπής (κατηγοριοποίηση)
 • 3. Το δικαίωμα της διωκτικής επέμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η αντιμετώπιση της πειρατείας από τη διεθνή κοινότητα

 • 1. Οι θέσεις και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • 1.1. Η κινητοποίηση της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ
  • 1.2. Η αντιμετώπιση της πειρατείας από την ΕΕ και η νατοϊκή διάσταση
 • 2. Το ΝΑΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ειδικές κρατικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πειρατείας

 • 1. Οι ΗΠΑ
 • 2. Το Ισραήλ
  • 2.1. Στοιχεία του Δόγματος προστασίας των θαλάσσιων διόδων
  • 2.2. Περιπτώσεις τρομοκρατικής δράσης στον θαλάσσιο χώρο στο πλαίσιο της Αραβοϊσραηλινής διένεξης

Συμπερασματικές παρατηρήσεις